Jūs esate
Pagrindinis > Naujienos

Prezidentei įteiktas „Metų žmogaus“ apdovanojimas

Penktadienis, rugsėjo 23 d. (Niujorkas). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė darbo vizito Niujorke metu atsiėmė Lietuvių kultūros muziejaus įsteigtą „Metų žmogaus“ apdovanojimą. Šis prizas šalies vadovei įteiktas už ženklų jos indėlį į lietuvių tautos bei kultūros puoselėjimą. „Metų žmogaus“ apdovanojimas buvo įsteigtas dar 1969 metais. Kasmet jis teikiamas Lietuvai, jos kultūrai ir pažangai nusipelniusiems žmonėms. „Kad ir kur begyventume, mus visus jungia stiprūs jausmai Tėvynei, skatinantys galvoti, ką dar bendromis jėgomis turėtume nuveikti dėl šiandieninės ir būsimos Lietuvos. Ją ateityje turėsime perduoti augančiomis kartoms taip, kaip mums perdavė mūsų tėvai“, – atsiimdama apdovanojimą sakė Prezidentė. Pasak valstybės vadovės, Lietuva labai vertina tai, kad gali pasikliauti JAV lietuvių bendruomenės parama. Prezidentė teigimu, būtent čia susibūrusi mūsų tautiečių bendruomenė daug prisidėjo Lietuvai kovojant dėl nepriklausomybės praėjusio amžiaus pabaigoje. Ji taip pat prisideda įtvirtinant mūsų valstybės saugumui ypatingai svarbią Lietuvos ir JAV partnerystę. Lietuvių kultūros muziejų Čikagoje dar 1966 m. savomis lėšomis įkūrė mūsų šalies garbės konsulas Stanley Balzekas. Muziejuje pristatoma Lietuvos kultūra ir istorija, vyksta įvairūs koncertai, kino peržiūros bei seminarai. Pirmaisiais jo veikimo dešimtmečiais muziejaus tikslas buvo nuolat lankytojams teikti neginčijamus dokumentinius įrodymus, kad Lietuva turi teisę egzistuoti kaip nepriklausoma šalis ir skatinti šioje Atlanto pusėje gyvenančius lietuvius visais įmanomais būdais kovoti dėl valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Prezidentės spaudos tarnyba

Pasikeis papildomais leidimais su Uzbekistanu, „Rail Baltica“ pirmą etapą sėkmingai įgyvendinusi Lietuva imasi antro svarbaus žingsnio

Lietuva ir Uzbekistanas pasikeis papildomais leidimais, skirtais vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, stiprins dvišalę partnerystę transporto srityje ir kartu spręs vežėjams aktualius klausimus. Šie trys pagrindiniai susitarimai buvo priimti Susisiekimo ministerijoje įvykusiame bendrame Lietuvos ir Uzbekistano komisijos posėdyje dėl tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis. „Susitikime priimti dvišaliai sprendimai leis Lietuvos ir Uzbekistano vežėjams aktyviau plėtoti tarptautinius krovinių vežimus kelių transportu, sudarys palankesnes sąlygas abiejų valstybių prekybiniams ryšiams“, – sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius. Susitarta, kad dar šiemet Lietuvai papildomai bus perduota 100 leidimų, skirtų tarptautiniam krovinių vežimui iš/į trečiųjų (-iąsias) šalių (-is), Uzbekistanui – 100 tranzitinių leidimų. Posėdyje aptartos ir preliminarios leidimų kvotos 2017 m. Komisija taip pat numatė dvišalės partnerystės transporto srityje perspektyvas, susitarė glaudžiai bendradarbiauti vežėjams aktualiais klausimais ir nuo šiol bendrus posėdžius rengti reguliariai. Šis posėdis – tai pirmasis oficialus susitikimas po to, kai 1997 m. Lietuvos ir Uzbekistano Vyriausybės pasirašė susitarimą dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežimų tarp Lietuvos ir Uzbekistano bei tarp Lietuvos, Uzbekistano ir trečiųjų šalių. Tuo tarpu projekto „Rail Baltica“ pirmą etapą sėkmingai įgyvendinusi Lietuva pirmoji iš trijų Baltijos šalių imasi ir antro svarbaus žingsnio – pradeda europinės vėžės geležinkelio linijos tiesimą nuo Kauno iki Lietuvos/Latvijos valstybių sienos. „Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ valdybai pritarus, pradedami rangos darbai „Rail Baltica“ ruože Jiesia–Rokai. Lapkričio mėnesį taip pat numatome skelbti rangos darbų konkursą europinei geležinkelio vėžei atkarpoje Rokai–Palemonas–Kaunas įrengti. Viešųjų pirkimų dokumentai parengti ir baigiami derinti su atsakingomis institucijomis“, – sako susisiekimo viceministras Saulius Girdauskas. Projekto rangos darbams ir rangos darbų techninei priežiūrai atlikti iš viso numatyta skirti 88,27 mln. eurų. „Rail Baltica“ veiklas numatoma iš dalies finansuoti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) transporto sektoriuje lėšomis (85 proc.). Kitą finansavimo dalį (15 proc.) planuoja skirti AB „Lietuvos geležinkeliai“. Iš pradžių bus atliekami esamo geležinkelio ruožo Rokai–Palemonas–Kaunas rekonstrukcijos darbai geležinkelio atkarpoje Kaunas–Palemonas. Po to planuojama rekonstruoti geležinkelio ruožą Palemonas–Rokai. Čia rangos darbai vyks keliais etapais – ruožuose Palemono stotis–Kauno hidroelektrinė (HE), Kauno HE ribose ir geležinkelio atkarpoje Kauno HE–Rokai. 2015 m. Lietuvoje buvo baigta 1435 mm geležinkelio vėžės statyba nuo Lenkijos/Lietuvos valstybių sienos iki Kauno centrinės stoties ir pradėti parengiamieji „Rail Baltica“ antrojo etapo darbai. Buvo pradėtas rengti europinės geležinkelio vėžės nuo Kauno iki Lietuvos/Latvijos valstybių sienos specialusis planas, strateginis poveikio aplinkai ir poveikio aplinkai šioje atkarpoje vertinimas. Šią veiklą numatoma baigti iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerijos ir www.verslaspolitika.lt inf.

Numatoma skatinti Lietuvos ir Kubos politinį dialogą

Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Niujorke dalyvaujantis Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Kubos užsienio reikalų ministras Bruno Rodríguezas Parrilla pasirašė susitarimo memorandumą dėl dvišalių konsultacijų mechanizmo įsteigimo. Susitarimu numatoma skatinti Lietuvos ir Kubos politinį dialogą ir abipusį bendradarbiavimą. Abi šalys pagal poreikį rengs konsultacijas dvišaliams, regioniniams ir daugiašaliams klausimams aptarti. Susitikimo metu Lietuvos diplomatijos vadovas Kubos kolegai pristatė Lietuvos ekonomikos galimybes, pasiūlė stiprinti bendradarbiavimą kultūros srityje bei skatinti studentų mainus. L. Linkevičius pakvietė Kubos diplomatijos vadovą apsilankyti Lietuvoje, o pastarasis – Lietuvos užsienio reikalų ministrą – Kuboje. Susitikimo metu aptarti Kubos ir Europos Sąjungos bei Kubos ir JAV santykiai. L. Linkevičius susitiko su Etiopijos užsienio ministru Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu, su kuriuo aptarė dvišalio bendradarbiavimo perspektyvas bei veiksmus dvišaliams santykiams stiprinti. L. Linkevičius pabrėžė, kad Lietuva suinteresuota oficialių, verslo bei žmogiškųjų ryšių su Etiopija plėtra ir pakvietė Etiopijos užsienio reikalų ministrą apsilankyti Lietuvoje. Ministrai aptarė Afrikos ir Europos iššūkius, tarp jų – neteisėtos migracijos keliamas problemas. Etiopijos ministras pristatė savo kandidatūrą į Pasaulio sveikatos organizacijos generalinio direktoriaus postą ir paprašė Lietuvos paramos. Užsienio reikalų ministerijos inf....

Lietuva neteko iškilaus humanitaro

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė gilią užuojautą dėl įžymaus lietuvių intelektualo, filosofo, aktyvaus kultūros ir visuomenės veikėjo, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Leonido Donskio mirties. „Lietuva neteko iškilaus humanitaro, savo akademinėje ir visuomeninėje veikloje aktyviai gynusio laisvės ir žmogaus orumo idėjas. Profesorius Leonidas Donskis buvo tvirtas europinių vertybių ir vakarietiško mąstymo pavyzdys ne tik jaunajai kartai, bet ir visiems Lietuvos žmonėms“, – rašoma šalies vadovės užuojautoje. Pasak Prezidentės, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės pavaduotojas ir aktyvus šios bendruomenės narys Leonidas Donskis svariai prisidėjo išsaugant šalies žydų kultūrą ir jos paveldą, skleidžiant tolerancijos, lygybės ir pagarbos žmogui idėjas. Šalies vadovė pareiškė nuoširdžią užuojauta L. Donskio artimiesiems, draugams, kolegoms bei visiems jo bendraminčiams. L. Donskis gimė 1962 m. rugpjūčio 13 d. 1985 m. baigė lietuvių filologiją ir teatro pedagogiką Lietuvos konservatorijos Klaipėdos Pedagoginiame fakultete. 1987 m. baigė filosofiją Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakultete. 1990 m. gruodžio 11 d. VU apgynė disertaciją tema „Kultūros krizės ir jų filosofinė refleksija (O. Spenglerio, A. Toyonbee ir L. Mumfordo istoriosofinių koncepcijų istorinė-metodologinė analizė)“, filosofijos kandidatas (Vilniaus universitetas), 1999 m. Helsinkio universitete apgynė disertaciją, socialinių mokslų daktaras. Nuo 2002 m. L. Donskis buvo VDU Politologijos katedros profesorius ir Išeivijos studijų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2003–2005 m. – VDU Filosofijos katedros vedėjas. 2004 m. VDU atliko habilitacijos procedūrą (humanitariniai mokslai, istorija – darbai iš idėjų ir sąmoningumo istorijos). 2005 m. VDU Senatas suteikė profesoriaus pedagoginį vardą. Nuo 2005 m. – VDU Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius, o nuo 2006 m. – Politologijos katedros profesorius. Nuo 2005 m. – VDU Senato narys. 2009 m. Europos Parlamento rinkimuose Lietuvoje išrinktas į Europos Parlamentą Liberalų sąjūdžio (LRLS) rinkiminiame sąraše. Prezidentės spaudos tarnyba, www.verslaspolitika.lt, Prezidentės kanceliarijos nuotrauka.  ...

L. Kojala. Rusijos užsienio politiką diktuoja ne ideologija

www.lrt.lt Kas paskatino Krymo aneksiją? Kodėl Kremlius naudoja karinę agresiją Donbase? Kitaip tariant, kokia logika diktuoja Rusijos užsienio politikos sprendimus? Svarstydami tokius klausimus retai apsieiname be ideologinių paaiškinimų. Pavyzdžiui, Kremliaus karą Rytų Ukrainoje galima grįsti „Rusiškojo pasaulio“ koncepcija, kuri akcentuoja Rusijos valstybės ribas peržengiančią civilizacinę kultūrinę erdvę; kadangi ji savo esme rusiška, Kremliaus lyderiai tarsi užprogramuoti sukurti tokį pasaulį praktikoje. Kitu pavyzdžiu galėtų būti nuolatos cituojamas Vladimiro Putino teiginys, kad „Sovietų Sąjungos žlugimas buvo didžiausia geopolitinė katastrofa“; jeigu tai įvardijama kaip katastrofa, tuomet logiška manyti, kad yra dedamos pastangos žlugusiai imperijai atkurti. Tokį vaizdinį stiprina karingos Rusijos televizijos laidos; taip pat ir šios valstybės lyderiai, nevengiantys emocinių argumentų tam, kad paaiškintų užsienio politikos sprendimus. Visgi realybėje į Rusijos užsienio politiką galima bandyti interpretuoti ir be ideologinio užtaiso. Tuomet paaiškėtų, jog ji – gana pragmatiška ir, Kremliaus supratimu, racionali; emocijos ar idėjiniai naratyvai pasitelkiami tik tam ir tik tada, kai reikia viešai paaiškinti politikos kryptį; bet tokie argumentai tėra fonas, o ne realioji sprendimų priežastis. Politikos šaknys slypi ne Rusiškajame pasaulyje ar sovietinėje nostalgijoje; Kremliaus veiksmus diktuoja siekis išsaugoti esamą Rusijos valdžios vertikalę ir jį sudarančio elito ekonominį klestėjimą. Pabandykime panagrinėti kelis konkrečius pavyzdžius. Kai praėjusių metų lapkričio mėnesį Turkijos kariuomenė numušė į šalies oro erdvę įskriejusį rusų naikintuvą, emocijos virė per kraštus. Putinas kalbėjo apie „dūrį į nugarą“; netrūko balsų, teigiančių, jog Kremlius nenurims tol, kol neatsakys turkams tuo pačiu. Juk Putinas negali pasirodyti silpnas, nes tai paneigtų daugelį jo kalbų apie Rusijos didybę. Tačiau koks buvo rezultatas realybėje? Ugninga retorika, bet viso labo – ribotos ekonominės sankcijos, be jokių intencijų tęsti karinę konfrontaciją. Kaip tą paaiškinti? Kremlius visiškai racionaliai suvokė, jog atsakas jėga prieš NATO valstybę, kuri be kita ko turi aštuntą galingiausią pasaulio kariuomenę, būtų nepamatuotai rizikingas. Rusija įsiveltų į konfliktą, kurio nekontroliuotų; ideologiškai pagrįsti tokį karą nebūtų sunku, bet praktiškai Kremliaus ateitis pakibtų ant plauko ir priklausytų nuo išorės faktorių. Šiandien, pasikeitus aplinkybėms, Turkijos bei Rusijos prezidentai apskritai tapo kone bičiuliais. Kitas pavyzdys galėtų būti karinė operacija Ukrainoje. Kodėl jos prireikė? Akivaizdu, jog Kremlius baiminasi skaidrios demokratijos plėtros, kuri suardo gyvybiškai reikalingus posovietinių oligarchų ir politinių veikėjų ekonominius saitus. Jei labiausiai korumpuota Europos valstybė Ukraina sugebėtų žengti Vakarų link, natūralu, jog ši pokyčių banga pasiektų ir Rusiją. Praktiškai veikianti, o ne butaforinė demokratija, realios rinkos ekonomikos sąlygos, skaidrumas taptų didžiule problema dabartiniam elito sluoksniui. Karinės jėgos panaudojimas buvo pasirinktas kaip priemonė stabdyti šį demokratizacijos ir skaidrėjimo procesą. Tai nebuvo pernelyg rizikinga, nes niekam nekilo abejonių, jog Vakarų valstybės nesiryš kariniais būdais ginti Ukrainos – nei dėl Krymo, nei Donbase. Tačiau Kremlius nelaukė, jog Europos Sąjunga parodys vienybę bei pritaikys plačias ekonomines sankcijas, kurios tapo našta ir elitui, ir visos Rusijos ekonomikai. Todėl kone tą pačią akimirką, kai sankcijos buvo paskelbtos, separatistų ekspansija Ukrainoje sustojo; teritorija nebebuvo plečiama. Rusijos vertinimu, Vakarų pasaulis tapo mažiau nuspėjamas, nes pasiryžo tam, ko nebuvo laukiama. Pakeitus strateginę kryptį, iš esmės buvo palaidoti ir ideologiniai postulatai apie Rusiškąjį pasaulį – jie paprasčiausiai nebeatitiko pragmatiškų siekių. Žinoma, pagrindinis tikslas – stabdyti Ukrainos vidaus reformas – išliko, bet užimtos teritorijos plėtra tapo pernelyg rizikinga. Todėl dabar palaikomas nuolatinis konflikto pulsavimas, o ne imamasi radikalios eskalacijos. Tad Putinas gali baksnoti į Baltijos valstybes, bet čia pat turi net ir viešai pripažinti, jog jos – NATO narės, taigi esančios už „raudonosios linijos“. Žinoma, tai netrukdo dezinformacijos kampanijoms, ekonominiam spaudimui, karinėms provokacijoms, kuriomis siekiama įbauginti ir silpninti Vakarus, o tuo pačiu – keisti jėgų pusiausvyrą. Jei tik yra pajuntama, kad Vakarų ima stokoti ryžto į tai atsakyti vieningai bei principingai, kuriasi palanki dirva didesnei agresijai. Tad jei NATO nestiprintų Baltijos valstybių karinėmis priemonėmis, tai būtų Kremliuje suprasta kaip nuolaidžiavimas, o kartu – silpnumo parodymas. Ir tikrai Kremlius to netraktuotų kaip Vakarų ištiestos draugiškos rankos, ar juo labiau bandymo atkurti regioninį stabilumą, kaip naiviai tikina kai kurie NATO „militarizacijos“ kritikai. Tad Kremliaus veiksmų logika – elito išlikimo ir klestėjimo siekiamybe grįstas racionalumas, o ne emocingi ideologiniai pareiškimai. Rusija gina savo apylinkes ne dėl ideologinių, vertybinių ar į kitas aukštąsias materijas pretenduojančių priežasčių. Tai tėra bandymas apsaugoti sistemą, kuri yra palanki elitui, bet palieka nuošalyje masių interesus. Todėl galiausiai už emocingas, ideologiškai apvainikuotas užsienio politikos „pergales“ iš savo kišenės sumoka kiekvienas Rusijos gyventojas. Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.

Prezidentė Niujorke dalyvaus JT Generalinės Asamblėjos debatuose

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien išvyksta darbo vizito į Niujorką, kur dalyvaus 71-ojoje Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos sesijoje. Aukšto lygio debatuose valstybių vadovai diskutuos, kaip paskatinti darnaus pasaulio vystymosi darbotvarkės įgyvendinimą. Pernai šalių lyderiai nubrėžė 17 darnaus vystymosi tikslų, kuriais iki 2030 m. siekiama įveikti skurdą ir badą pasaulyje, užtikrinti kokybišką švietimą ir sveikatos apsaugą, pasiekti lyčių lygybę, kovoti su klimato kaita, skatinti ekonomikos augimą, užtikrinti prieigą prie modernios ir patikimos energijos visiems pasaulio žmonėms. Prezidentės teigimu, skurdas, žmogaus teisių pažeidimai, ekonominių ir švietimo galimybių trūkumas – tai iššūkiai, peržengiantys valstybių sienas. Jų pasekmes – plintantį radikalizmą, augančias terorizmo grėsmes, migracijos krizę jaučia visos pasaulio šalys. Užtikrindami darnų pasaulio vystymąsi ir padėdami sunkiausiai besiverčiantiems, stiprindami žmogaus teisių apsaugą, mažindami nelygybę, kuriame ir saugesnę ateitį sau. Šalies vadovė kalboje JT Generalinei Asamblėjai pabrėš, kad darnaus pasaulio vystymosi sėkmė neatsiejama nuo moterų padėties gerinimo visame pasaulyje. Prezidentė atkreips pasaulio lyderių dėmesį, jog skurdas ir badas labiausiai paveikia moteris, kalbės apie būtinybę apsaugoti moteris nuo smurto, sudaryti sąlygas joms įgyti išsilavinimą, užtikrinti moterų dalyvavimą priimant svarbiausius politinius ir ekonominius sprendimus. Niujorke Moterų pasaulio lyderių tarybai vadovaujanti Prezidentė taip pat surengs aukšto lygio diskusiją „Ekonominė smurto prieš moteris kaina“. Renginio tikslas – atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į kaštus, kuriuos visi sumokame dėl nesiliaujančio smurto prieš moteris. Renginyje dalyvaus Čilės, Kroatijos, Maltos prezidentės, Pasaulio Banko prezidentas, Pasaulio sveikatos organizacijos generalinė direktorė, Europos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinis sekretorius, kitų tarptautinių organizacijų vadovai, akademinės bendruomenės atstovai bei kiti aukšti svečiai. Įvairiais skaičiavimais, smurtą patyrusios moterys uždirba iki 35 proc. mažiau, o dėl suluošintos moterų sveikatos, prarastų galimybių mokytis ir dirbti, teisinių, socialinių ir medicininių išlaidų pasaulio ekonomika kasmet netenka iki 2 proc. BVP. Niujorke šalies vadovei taip pat bus įteiktas Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įsteigtas metų žmogaus apdovanojimas už šalies vadovės indėlį į lietuvių tautos bei kultūros puoselėjimą. Prezidentės spaudos tarnyba, Prezidento kanceliarijos nuotrauka....

Reagavimas į orlaivius prie Baltijos valstybių sienų

,,Rugsėjo 11 -18 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos karinių orlaivių", - pranešė Krašto apsaugos ministerija. Rugsėjo 13 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį skridusį Rusijos Federacijos orlaivį AN-12 . Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė, skrido be įjungto atsakiklio. Rugsėjo 14 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį skridusius Rusijos Federacijos orlaivius IL-76 ir IL-78. Orlaiviai skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė, skrido su įjungtais atsakikliais. Rugsėjo 16 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį skridusį Rusijos Federacijos orlaivį IL-20 . Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė, skrido be įjungto atsakiklio. Rugsėjo 17 d. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai atpažino ir palydėjo tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį skridusį Rusijos Federacijos orlaivį IL-20. Orlaivis skrido pagal skrydžio planą, ryšį su skrydžių valdymo centrais palaikė, tačiau skrido be įjungto atsakiklio. ...

Trečiajį rugsėjo šeštadienį minima miškininko diena

Kamilė Katkutė Profesinės sąjungos organizatorė Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija Kiekvienais metais trečiajį rugsėjo šeštadienį minima miškininko diena. Dažnas iš mūsų net neįsivaizduoja, kokia iš tiesų yra miškininko kasdienybė. Tai darbas, trunkantis ištisus metus ir dažnai daugiau nei aštuonias valandas per dieną, ištisą savaitę. Kiekvienas miškininkas supras, jog miškas, kaip vaikas, nuolat reikalaujantis dėmesio, rūpesčio, nepaisant nei paros, nei metų laiko ir tik po keliasdešimt metų gali pasakyti, jog užauginai tinkamą, brandų ir visuomenei naudingą mišką. Svarbiausia miškininko funkcija – miško atkūrimas Pagal Valstybinio miškotvarkos instituto nustatytas kirtimų apimtis, kasmet yra iškertama dalis miškų, kuri turi būti atsodinta per trejus metus, o vėliau nuosaikiai ugdoma ir prižiūrima, kol tampa tvirtu mišku. Šiam darbui tinkamos tik kelios pavasario savaitės, tad miškininkai atidžiai ruošia sodinukus, organizuoja miškasodžius ir džiaugiasi kiekvienais metais vis gausesniu savanorių sodintojų būriu. Miškui nuolat gręsia pavojai Visi galėtume išvardinti keletą, plika akimi pastebimų pavojų, kaip antai, gaisrai, audros ar medienos vagišiai. Taip pat neatsakingi miško lankytojai, paliekantys ne tik šiukšles, bet ir smilkstančias nuorūkas ar degančias laužavietes. Tačiau miškas turi ir nematomų priešų – ligų, kurios pažeidžia medžių šaknis, kamienus ar lapiją. Būtent miškininkai atsakingai atlieka sanitarinę miško apsaugą ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose bei tvarko lankytojų sukeltus padarinius ir paliktas šiukšles. Miškas skirtas kiekvienam iš mūsų Viena svarbiausių miškininko pareigybių – socialinė funkciją. Tai lietuvių ypač pamėgtų rekreacinių (poilsinių ir pažintinių) zonų įkūrimas ir priežiūra. Visuomenės švietimas apie elgesio taisykles miške, pažintinių renginių bei ekskursijų organizavimas miškuose ir medelynuose. Taip pat renginiai ir stovyklos mažiesiams miško bičiuliams: inkilų kūrimo konkursas ir jų įkėlimas, gandrų parskridimo ir kitos gamtos pažinimo šventės, sėjinukų sėjimas, žvėrelių maitinimas šaltuoju metų laiku ir kita. Visa tai tam, kad kiekvienas iš mūsų galėtų pažinti ir puoselėti mišką, kaip savo namus. Miškininkas - ne tik gyvenimo būdas, bet ir kasdieninė duona Lietuvos miškai driekiasi per visą šalies teritoriją, o jų priežiūrai reikalingas gausus būrys specialistų. Visų jų dėka Lietuva 2012-tais metais buvo pripažinta geriausiai miškus saugančia ir tvarkančia valstybe pasaulyje (Jeilio (JAV) universiteto kasmetinis aplinkos gerovės indekso vertinimas). Tai ypatingai svarbios darbo vietos mūsų šalies rajonuose ir mažai apgyvendintose, tačiau miškingose teritorijose. Dideliai daliai miškininkų ši specialybė suteikia galimybę gyventi ir dirbti mėgiamą darbą net atokiausiose Lietuvos vietose, o mums rasti įspūdingiausius kraštovaizdžius ir mėgautis išpuoselėtais miško kampeliais net toli nuo namų. Todėl šią ypatingą dieną reiktų padėkoti kiekvienam miškininkui už per visą Lietuvą žaliuojančius miškus, prižiūrėtas poilsiavietes, galimybę kiekvienam drąsiai mėgautis miško suteikiamomis pramogomis ir gerybėmis bei už atsidavimą ir kantrybę ugdant, puoselėjant ir gelbstint kiekvieną, net ir mažiausią, miško plotelį ar žvėrelį. Su miškininko diena, gerbiamieji!  

,,Vilmorus“: Antikorupcinė Kristupo Krivicko ir Naglio Puteikio koalicija kyla į viršų

Reprezentatyvią apklausą visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ dienraščio „Lietuvos rytas“ užsakymu atliko rugsėjo 2-10 dienomis. Apklausti 1035 gyventojai. Už socialdemokratus balsuotų 16 proc., už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą - 12,6 proc,, už Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus - 9,2 proc. rinkėjų. Po korupcijos skandalo vasarą kiek atsitiesusio Liberalų sąjūdžio populiarumas vėl krinta - už jį balsuotų 2,7 proc. (liepą - 5,9 proc.) rinkėjų. Valdančiųjų Darbo partijos bei „Tvarkos ir teisingumo“ pasitikėjimas smuko, tačiau išlieka arti reikiamos 5 proc. ribos, norint patekti į Seimą. Jei rinkimai vyktų sekmadienį, už „darbiečius“ balsuotų 5,1 proc. rinkėjų (liepą - 7 proc.), už „tvarkiečius“ - 4,8 proc. respondentų (5,5 proc. liepą). Arti šių partijų pagal populiarumą atsidūrė ir Antikorupcinė Kristupo Krivicko ir Naglio Puteikio koaliciją - už ją balsuotų 4,7 proc. respondentų. Kaip ir kitoms koalicijoms, norint patekti į Seimą, jiems būtina peržengti 7 proc. ribą. Prezidentę palankiai vertina 52,9 proc. respondentų, liepą tokių buvo 58,6 procento.Į antrąjį vietą pakilo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, verslininkas Ramūnas Karbauskis - jį palankiai vertina 39,4 proc. respondentų, arba 0,2 punkto mažiau nei liepą (39,6 proc.).  

Bratislavoje – kertinės diskusijos dėl ES ateities

 Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Bratislavoje dalyvavo ES 27 šalių viršūnių susitikime. Šio susitikimo tikslas – aptarti po „Brexit“ balsavimo susiklosčiusią situaciją Europoje, nustatyti ES piliečiams aktualiausius klausimus ir pradėti konsultacijų procesą, kokia Bendrija turėtų būti ateityje, iš jos pasitraukus Jungtinei Karalystei. Prezidentės kanceliarijos nuotrauka. ES Tarybai pirmininkaujančios Slovakijos sostinėje surengtas susitikimas vyksta jau nedalyvaujant Jungtinei Karalystei. Prezidentė pabrėžė, kad Europos Sąjunga atsidūrė lūžio taške, kai būtina labai rimtai apsispręsti dėl Bendrijos ateities vizijos, diagnozuoti problemines sritis, jas taisyti ir tobulinti, o pasitikėjimas ES bus atkurtas tik tuomet, kai Europos žmonės supras, kad įsiklausoma į jų lūkesčius, ir pamatys labai konkrečius rezultatus įveikiant migracijos krizę, veiksmingai kovojant su terorizmu, stiprinant Bendrijos vidinį ir išorinį saugumą, sėkmingai skatinant ekonomiką. Šalies vadovės teigimu, šiuo kertiniu ES momentu valstybės narės privalo išlaikyti vienybę, ieškoti to, kas jas jungia, nepasiduoti skirtingų takoskyrų įtakai. Susitikime trumpai aptartas pernai Paryžiuje pasiekto susitarimo dėl Klimato kaitos ratifikavimo procesas, kalbėta apie sudėtingą padėtį Bulgarijoje prie ES išorinės sienos su Turkija, kur šiuo metu susiduriama su padidėjusiu migrantų srautu. Valstybės narės atsiliepė į Bulgarijos pagalbos prašymą ir ketina prisidėti užtikrinant minėtos sienos apsaugą. Lietuva planuoja į Bulgariją siųsti apie 10 pasieniečių ir skirti 41 tūkst. eurų. Prezidentės spaudos tarnyba.

,,Šiandienos politikų kalbėsenos tikslas – įsiteikti nusivylusiam rinkėjui. Rytoj jis  greičiausiai bus pamirštas“

Dalia Rauktytė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Ekonomikos ir politikos studijų programos vadovas doc. dr. Vincentas Vobolevičius sako, kad rinkėjai neabejingi charizmatiškoms, spalvingoms, kūno kalbą ir retoriką gerai įvaldžiusioms asmenybėms, tačiau dėmesį labiausiai reiktų kreipti į tai, ar už ugningos retorikos slypi racionalūs sprendimai ir įgyvendinami darbai. Apie tai, kaip rinkėjui išmokti kritiškai vertinti politikų pasisakymus, JAV ir Lietuvos politikų kalbėsenos panašumus ir skirtumus bei į ISM universitetą atvykstantį išskirtinį svečią – asmeninį Prezidento Ronaldo Reagano kalbų rašytoją Clark S. Judge, – įžvalgomis dalijosi V.Vobolevičius. Pakalbėkime apie šiuo metu JAV vykstančius politikų debatus. Spaudoje dažnai pažymima, kad šių rinkimų metu retorika neįprastai tulžinga ir ugninga. Jei pažvelgtume į laikotarpį nuo Ronaldo Reagano iki Baracko Obamos, kaip keitėsi politikų retorika ir kodėl? Kaip teisingai pastebėjote, retorika išties ilgainiui darėsi vis ugningesnė. Tai ganėtinai tiksliai atspindėjo pokyčius tarp Amerikos rinkėjų ir taip pat politikų balsavimo pokyčius. Ronaldo Reagano laikais JAV politikoje egzistavo ganėtinai ryškus centras, politikos apžvalgininkų vadintas “Blue dog democrats”. Tai buvo daugiausia socialiai konservatyvūs, baltaodžių darbininkų interesus atstovavę politikai, kurie buvo suinteresuoti, kad klestėtų ir išloštų tie fabrikai ir verslai, su kuriais jų rinkėjai buvo susiję. Juos galima prieš pastatyti dabartiniam JAV demokratų partijos marksistinės pakraipos flangui, kuris palaikė ir rėmė Bernie Sandersą. Viena iš priežasčių, kodėl R. Reaganas gan įtikinamai laimėjo rinkimus, buvo ta, kad jam į savo pusę pavyko patraukti didžiąją dalį šių “blue dog” demokratų. Šios pakraipos demokratai buvo suinteresuoti balsuoti už R. Reaganą (kaip ir jų pačių rinkėjai), nes vienas pagrindinių jų požymių buvo draugiškumas privačiam verslui, kuris savo ruožtu kūrė darbo vietas paprastiems darbininkams. Dabar turime kitokią situaciją – kalbu apie pakitusią demografinę, ekonominę, technologinę ir kultūrinę aplinką. Vienas įdomus pastebėjimas – praėjusiuose JAV prezidento rinkimuose pralaimėjęs respublikonų partijos kandidatas Mittas Romney iš baltaodžių rinkėjų gavo tiek pat paramos, kaip ir triuškinamai laimėdavęs Ronaldas Reaganas, tačiau vis dėlto nesugebėjo laimėti rinkimų. Taip nutiko dėl pakitusios JAV demografinės situacijos – baltaodžiai JAV vis dar tebėra dauguma, tačiau jau nebe tokia ryški, kaip Reagano laikais. Kitas pokytis, šįkart iš respublikonų pusės, yra tai, kad jie ne taip uoliai kaip anksčiau naudojasi palankiomis demografinėmis aplinkybėmis. Kokios tai aplinkybės? Pastebėtinas reiškinys, kad neturtingi į JAV atvykę emigrantai ilgainiui prasigyvenę pradėdavo balsuoti už respublikonus ir jų propaguojamas politines idėjas, nors iš pat pradžių, tik atvykę į šalį savo balsą atiduodavo demokratams. Tad dabartiniai respublikonai, demonizuojantys ir pasisakantys prieš imigrantus, iš esmės atsisako vieno iš patikimiausių sąjungininkų rinkimų kovoje prieš demokratus. Praėjusiuose rinkimuose Mittas Romney yra aštriau pasisakęs apie imigrantus, dabar šią žalingą respublikonų tradiciją perėmė ir išplėtojo skandalingasis respublikonų kandidatas Donaldas Trumpas. Mano manymu, šis faktorius itin sumažina respublikonų galimybes laimėti šiuose rinkimuose, be to, toks respublikonų požiūris didina šių rinkimų tulžingumą – galima paminėti vien tik D. Trumpo siūlymą pastatyti sieną tarp Meksikos ir JAV, ir demokratų gerai apgalvotą politinį žingsnį tokio pobūdžio pasisakymus tapatinti su visais respublikonais. Kitas svarbus dalykas – ir respublikonai, ir demokratai periodiškai pakeičia savo rinkimų apygardų ribas tam, kad būtų lengviau laimėti, t.y. rinkimų apygardas apibrėžia taip, kad ten gyventų kuo daugiau respublikonų ar demokratų. Bėda yra ta, kad tose apygardose gyvenantys rinkėjai yra labai specifiški, tad politikui nėra galimybės kalbėti subalansuotai, reikia pataikauti arba vienai, arba kitai kraštutinei pozicijai. Tad natūralu, kad respublikonams griežčiau pasisakant agituojant savo būsimiems rinkėjams, panašiu tulžingumu atsako ir demokratų kandidatai. Panašu, kad ugningą retoriką skleisti ir sukelti naudingus skandalus padeda ir įsigalėjusios socialinės medijos vaidmuo? Taip. Socialinių medijų platformose žmonės yra linkę bendrauti su panašiais į save, tad ilgainiui susikuria taip vadinami rezonanso efektai – tie patys argumentai, faktai nuolat pateikiami iš naujo, tik kiekvieną kartą vis labiau sutirštinamos spalvos, tad kalbėjimas apie politinius oponentus tampa labai ugningas. Taip pat reikėtų paminėti, kad JAV ir visame pasaulyje palyginti visai neseniai (2008 m.) vyko didelė ekonominė recesija, ir nors palyginus su dauguma kitų šalių JAV ekonomika laikosi gerai, vis dėlto dauguma žmonių nusivylę, jų manymu, pernelyg lėtu, lūkesčių neatitinkančiu gyvenimo ekonomikos atsigavimu ir augančia nelygybe. Tokius jausmus perleidus per socialinių tikslų „megafonus“, per poliarizuotas kandidatų iš homogeniškų apygardų kampanijas kyla daug susipriešinimo. Paskutinis tulžingo kalbėjimo veiksnys yra JAV politinės partijos, kurios žymiai mažiau disciplinuotos nei Europos valstybių – partijų lyderiai dažniausiai nebūna pažaboję savo pačių kolegų toje pačioje partijoje. Jei paklaustume, kas yra respublikonų ar demokratų partijų primininkai, greičiausiai atsakytų nedaug kas, na nebent politologai, kurie tuos dalykus akylai stebi. Pirmininkai nėra prezidentai – tai mažai kam žinomi biurokratai. Žinoma, jie įtakingi, tačiau ne tokie įtakingi, kad galėtų efektyviai kontroliuoti savo bendrapartiečius kaip, pavyzdžiui, Anglijoje partijos primininkas kontroliuoja žemesnio rango politikus. JAV norint tapti vykdomosios valdžios galva nebūtina, kad už tave vienabalsiai prabalsuotų pati partija. Galima sekti Trumpo keliu ir apeliuoti į pačias įvairiausias pozicijas, kurios nebūtinai sutinka su tavo partija. Tuo tarpu Europoje vykdomosios valdžios vadovu neįmanoma tapti be vienbalsio partijos palaikymo. Trumpo pavyzdys puikiai įrodo šią JAV politinės sistemos ypatybę – tai taip pat parodo, kad į politiką gali eiti patys įvairiausi ir spalvingiausi žmonės, ir rinkimams suteikti daugiau tulžingumo ar tiesiog ekscentriškumo. Ar galima įžvelgti dėsningumų tarp JAV ir Lietuvos politikų vartojamos retorikos? Kokie pagrindiniai skirtumai ar panašumai? Reikia turėti omenyje, kad didele dalimi JAV debatų specifika lemia unikali šalies politinė sistema – šalis didelė, konkurencija partijų viduje dėl teisės susigrumti nacionaliniuose rinkimuose taip pat didelė, be to, debatuose gali dalyvauti tik vienas partijos atstovas. Tad natūralu, kad JAV debatuose matome charizmatiškas, spalvingas, kūno kalbą ir iškalbą gerai įvaldžiusias asmenybes. Amerikiečiai turi daug žmonių ir į aukščiausio lygio politines kovas „prasibrauna“ įspūdingiausi – charizmos, jei ne idėjų prasme. Lietuva turi daug mažesnę populiaciją nei JAV, be to, reikalavimai norint patekti į debatus nėra tokie griežti. Taip pat nepamirškime, kad šiuo metu kalbame apie Seimo, o ne prezidento rinkimus, tad kalbančiųjų debatuose ratas neišvengiamai bus daug platesnis. Be to didžiųjų partijų lyderiai, kaip ir kitur Europoje, bet skirtingai nuo JAV, yra partijų funkcionieriai, o ne spalvingi autsaideriai. Dėl to Lietuvoje nematysime tokių charizmatiškų asmenybių, tiek šou elementų ir tokių įspūdingų debatų dėl gyventojų skaičiaus, dėl plataus debatuojančių rato ir dėl sistemos uždarumo neprofesionaliems politikams (bent jau lyginant su JAV). Žvelgiant į argumentavimą debatų metu, tarp Lietuvos ir JAV vis dėlto yra ir panašumų, ypač šių rinkimų metu. Pavyzdžiui, vienas iš Donaldo Trumpo strateginių žingsnių – mėginti patraukti į savo pusę tuos piliečius, kurie įprastai apskritai nebalsuoja, nes dėl vienos ar kitos priežasties yra nusivylę valdžia (tiek Baracko Obamos, tiek ir Džordžo Busho valdymu bei jų sprendimais). Tad Trumpas siūlydamas, atrodytų, sistemą griaunančius problemų sprendimo būdus bando prisivilioti būtent tokius sistema nusivylusius rinkėjus. Esate LRT Seimo rinkimų debatų laidos ekspertų komisijoje. Tad akylai stebite kandidatų į LR Seimą pasisakymus. Galbūt galėtumėte pasidalyti savo įžvalgomis, ką manote apie pirmuosius debatus? Galima sakyti, Lietuvoje situacija panaši. Yra labai daug nusivylusių rinkėjų, ir kiekvienas turi savo priežastis būti nusivylęs valdžia – ar tai būtų pragyvenimo lygis, biurokratijos požiūris į žmogų, aukštas korupcijos lygis ir t.t. Tad natūralu, kad atsiranda tokių politikų, besinaudojančių faktu, kad dauguma žmonių politikos subtilybėmis nesidomi ir jų nežino (visai kaip Trumpas), ir siūlo rinkėjams ilgai besitęsiančias problemas spręsti iš pažiūros patraukliais, bet ilgainiui neveiksniais metodais. Lietuvoje yra kelios partijos, kurios savo strategiją grindžia būtent retorika, nukreipta į nusivylusiuosius. Pagrindinė bėda yra jų siūlomų sprendimų paprastumas ir kartu paviršutiniškumas (pvz. įsteigsime nacionalinį banką, kuris vystys šalies ekonomiką (kas jam duos paskatą efektyviai dirbti, kas jį valdys, kaip bus apsisaugoma nuo korupcijos?) ir t.t.). Kaip rinkėjui išmokti kritiškai reaguoti į politikų pasisakymus ir jų kalbėseną. Galbūt yra tam tikrų retorinių subtilybių, dėl kurių rinkėjas gali aiškiai identifikuoti politiką, pavyzdžiui, meluojant? Yra tam tikri dalykai, kuriais remiantis politiką „pagauti” galima gana lengvai. Galima pamėginti tiesiog ant rankos pirštų suskaičiuoti, kiek kartų politikas pakeitė pokalbio temą, išsisuko nuo klausimo. Tai yra labai lengva pastebėti, pavyzdžiui, užduodamas koks nors techninis klausimas, reikalaujantis kompetencijos, į kurį politikas atsako nukreipdamas temą į savo oponentus, kokie jie vagys ir t.t. Galiausiai į klausimą net neatsakoma. Galima nesunkiai paskaičiuoti, kas dažniau taip nukreipia temą. Kita vertus, jei kandidatas vieną ar du kartus atvir

„Mieste – be savo automobilio“

Rugsėjo 16 d., prasideda Europos judumo savaitė, didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Tai tradicinė Europos miestų akcija, kasmet rengiama rugsėjo16-22 dienomis. Jos tikslas – skatinti miestus ir savivaldybes diegti ir populiarinti „žaliąsiasׅ“ transporto priemones ir kviesti gyventojus jomis naudotis, atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinti išsaugoti kuo švaresnį orą. Akcijoje, kuriai prigijo Europos judumo savaitės pavadinimas, dalyvaus, šios dienos 15 val. duomenimis, 2069 miestai 49 Europos, Afrikos, Šiaurės Amerikos ir Azijos valstybėse. Mūsų šalyje prie akcijos prisijungė, šią akciją Lietuvoje koordinuojančios Aplinkos ministerijos šios dienos duomenimis, 44 savivaldybės. Tai dvigubai daugiau nei pernai. Savivaldybės organizuoja įvairiausius renginius – pradedant dviratininkų varžybomis bei žygiais ir baigiant nuo automobilių „išlaisvintomis“miesto zonomis. Judumo savaitės kulminacija – rugsėjo 22-oji, kuri kasmet skelbiama kaip Diena be automobilio. Tą dieną miestiečiai raginami bent dienai pamiršti savo automobilius ir pasirinkti kitą, aplinkai draugišką, susisiekimo būdą – eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu, viešuoju transportu ir pan. Finišas numatytas prieš darbo pradžią Operos ir baleto teatro kieme prie elektromobilių stotelės. Sumanymas kartą per metus skelbti akciją „Mieste – be savo automobilio“ kilo 1998 m. Prancūzijoje. Jį greitai perėmė ir kitos šalys. Šią miestų organizuojamą akciją 2000 m. parėmė Europos Komisija. 2001-aisiais 31 Europos valstybės ministrai ar įgaliotieji atstovai pasirašė deklaraciją, kuria pasižadėjo skatinti miestų savivaldos institucijas kasmet rugsėjo 22 d. rengti Dieną be automobilio bei talkinti organizuojant šią tarptautinę akciją, o jos metu ypač daug dėmesio skirti visuomenės aplinkosauginiam švietimui, populiarinti „žaliąjį“ transportą, raginti gyventojus vaikščioti pėsčiomis. Dienos be automobilio sėkmė paskatino akciją išplėtoti ir ją rengti visą savaitę. Aplinkos minsiterijos inf.

R. Shilleris: Geriausias reguliavimas yra tas, kurį kuria patys verslininkai

  Edmundas Jakilaitis, LRT TELEVIZIJOS laida „Dėmesio centre“, LRT.lt Lietuvių kilmės ekonomistas, Nobelio premijos laureatas Robertas Shilleris penktadienį pristato savo knygą „Phishing for Phools“ (liet. „Kvailių žvejonė“). Kartu su kolega, taip pat Nobelio premijos laureatu George`u A. Akerlofu knygoje analizuoja ne tik laisvosios rinkos suteikiamą naudą, bet ir tam tikrą žalą. Knygoje paaiškinamas paradoksas: kodėl šiais laikais, kai gyvename kaip niekad gerai, labai didelė dalis žmonių gyvena tylioje neviltyje. Apie įvairiausių manipuliacijų ir apgaulių svarbą ekonomikoje, politikoje ir kitose gyvenimo srityse, laidoje „Dėmesio centre“ pokalbis su knygos autoriumi. – Trečiadienį jūs pristatysite savo knygą „Phishing for Phools“ (liet. „Kvailių žvejonė“). Sunku suprasti pavadinimą, praktiškai neįmanoma jo išversti į lietuvių kalbą. Ką jūs turite omenyje sakydamas „Phishing for phools“? – Mes su G. A. Akerlofu tikrai tikime, kad yra labai daug apgavystės ir manipuliavimo mūsų gyvenime. „Phishing“ yra visiškai naujas žodis. Mes jį naudojame platesne prasme daugelyje sričių. Žodžiu „phool“ mes vadiname žmogų, kuris nesupranta. Esmė yra išvengti, kad nebūtum pagautas. – Jūs Lietuvoje lankotės pačiu intensyviausiu „kvailių žvejonės“ metu. Kaip tik šiomis savaitėmis vyksta Seimo rinkimų kampanija. Ar galėtumėte paaiškinti, kokia yra „kvailių žvejonės“ strategija? – Pirmiausia reikia sukurti pasakojimą. Nežinau, kaip daroma čia, bet žinau, kaip tai daroma JAV. Nesvarbu, ar pasakojama istorija yra teisinga – kartais ji gali būti puikiai sufalsifikuota. Svarbu, kad kitas nepasiūlytų geresnės istorijos. Labai svarbu paliesti žmones, jų istorijas, sužadinti jų jausmus. – Savo knygoje rinkėjus skirstote į dvi grupes – informuotus ir neinformuotus rinkėjus. Kokie yra skirtumai „žvejojant“ skirtingus rinkėjus? – Jei žmonės nežino faktų, tai galima žaisti žaidimą tiesiog pasinaudojant savo pasakojimais. Galima gana agresyviai tą daryti. Pasitelkiant jausmus, tas pasakojamas istorijas galima paversti realybe. Todėl yra labai svarbu šviesti žmones, svarbu, kad žmonės išgirstų visas istorijos puses. Tai labai sunku rinkėjus „žvejoti“, jei žmonės yra informuoti. – Kas yra geresnis žvejys – Hillary Clinton ar Donaldas Trumpas? – Visų laikų geriausio žvejo apdovanojimą įteikčiau D. Trumpui. Jis labai gerai žino, kaip sukurti istorijas. Net nesvarbu, kokia tai yra istorija, apie ką ji, svarbu būti išgirstam. Mes matome, kas vyksta Amerikoje. Jis yra puikus atlikėjas – jo šou galima žiūrėti su malonumu. Visa strategija yra skirta pritraukti dėmesį, kalbėti apie tai, kas bus nuolat kartojama. – Jo istorijos išgalvotos? – Taip, yra svetainė, kurioje labai daug D. Trumpo išgalvotų istorijų. Kai žmonės nustoja viena istorija tikėti, jis paskelbia kitą. – Jūsų knygoje rašoma, kad laisvos rinkos ekonomika yra tik manipuliavimas, tiesiog stengiamasi pasinaudoti žmonių silpnybėmis. Ar tai reiškia, kad reikėtų daugiau reguliavimo iš valstybės? Sutiktumėte su tokia interpretacija? – Mes savo knygoje rašome apie tai, kad reguliavimas yra reikalingas, kuris vyksta nuo Antikinės Romos laikų. Verslas be reguliavimo atsiduria tokiose varžybose, kuriose nieko nepaisoma, kur žaidžiami labai nešvarūs žaidimai. Reguliavimas nebūtinai turi būti tik valstybinis. Geriausias reguliavimas yra tas, kurį kuria patys verslininkai. – Savo knygoje daug dėmesio skiriate lobizmui. Lietuvoje lobizmas, žinoma, gerokai mažesnis. – Tikiuosi, kad ne. Kita vertus, yra ir geroji lobizmo pusė. Nereikia verslininkų laikyti blogiečiais, jie turi būti gerbiami, jie daro savo indėlį. – Visgi jūs tikite laisvos rinkos ekonomika? – Aš nežinau geresnės alternatyvos. Mūsų siunčiama žinutė yra ta, kad laisva rinka yra geras dalykas. Ekonomikos sistema turi būti tokia, kuri skatintų žmones būti kūrybingais, kai nereikia prašyti leidimų ir t.t. Žinoma, jei elgsiesi nesąžiningai ir nesilaikysi reglamento, tai jau visai kas kita. Svarbu būti sąžiningu, dirbti, prisiimti atsakomybę už pasekmes. Aš esu laisvos rinkos ekonomikos entuziastas. – Kokia pagrindinė knygos mintis? – Tai yra subtili mintis. Laisva rinka mums patinka, tačiau nereguliuojama laisva rinka nėra sėkminga. Mes turime herojus, kurie tiek versle, tiek ne pelno siekiančiose organizacijose, tiek vyriausybinėse institucijose pasisako prieš blogą verslo praktiką. Jie yra didvyriai, tik nepakankamai pagerbiami, negauna prizų ar apdovanojimų. Jie tik jaučia pasitenkinimą savimi, jie dirba sąžiningai, bet jiems nėra niekaip atlyginama. – Jūs turite lietuviško kraujo, ir ne šiaip bet kokio, o didikų Radvilų? – Visi keturi mano seneliai išvyko iš Lietuvos prieš 110 metų. Amerikoje yra lietuvių bendruomenė, gyvenu ten bendraudamas su jais. Mes su lietuviais turime daug ryšių su Lietuva. – Ar jau turėjote galimybių šiek tiek pasivažinėti po Lietuvą, pasižvalgyti, pamatyti tas vietas, kurios šiek tiek susijusios su Radvilomis? – Aš čia turiu daug giminių, nors praėjo 110 metų. Nuostabu, kad išliko ryšiai, mes turime vieni kitų adresus, bendraujame. Prieš 30 metų man parašė tolimas pusbrolis, tad mes vėl susitiksime. Kalbu apie šeimos jausmą, kuris yra labai stiprus mumyse, net praėjus tokiai daugybei metų. – Ar suprantate kažkiek lietuviškų žodžių? Girdžiu, kad sakote „ačiū“. Ar dar ką atsimenate? – Truputį atsimenu lietuviškai. „Virė, virė košę, vaikai atsilošę...“ – Tai vienas populiariausių vaikiškų žaidimų Lietuvoje. – Taip, aš ir buvau vaikas, kai lietuvių kalbos mokiausi ir ja kalbėjau. – Ačiū už pokalbį....

Kokie baldai patinka lietuviams: sako viena, bet renkasi kita?

Rasa Keliuotytė Po būsto statybų bei remonto sezono vasarą, rudenį susikoncentruojama į interjero, apšvietimo ir būsto įrengimo sprendimus. Specialistų teigimu, šiemet norintiems būstą atsinaujinti ar įsirengti pagal naujausias tendencijas, daugelio lietuvių pamėgtą modernią klasiką geriau pamiršti – tarptautinėse tendencijose vėl stiprėja minimalistinio skandinaviško dizaino įtaka. Interjero tendencijos: funkcionalumas, demokratiškumas ir racionalumas „Pirmoje metų pusėje svarbiausiose tarptautinėse dizaino, interjero bei baldų parodose Milane, Kelne ar Stokholme buvo galima susipažinti su naujausiais, dažnu atveju net prototipiniais gaminiais bei sprendimais, kurie formuoja ilgalaikes dizaino srities tendencijas. Akivaizdu, kad vis labiau interjeruose įsitvirtina demokratiškumas ir funkcionalumas, stiprėja skandinaviško dizaino įtaka“, – sako interjero dizaineris, „Litexpo“ parodos „Baldai“ specialistams skirtos erdvės „ARCHzona“ kuratorius Vytautas Gurevičius. Jo teigimu, nors Lietuvoje pasaulinės interjero ar baldų tendencijos vartotojų lygmenyje dar nėra labai prigijusios, reikalai turėtų pradėti keistis į gerąją pusę, nes nuo šių metų ne tik Lietuvos vartotojai, bet ir rinkoje dirbantys gamintojai, prekybininkai bei specialistai, su naujausiomis tendencijomis ir sprendimais galės susipažinti anksčiau nei įprasta. „Svarbiausia baldų, interjero dizaino sprendimų paroda „Baldai“ parodų ir kongresų centre „Litexpo“ nuo šiol vyks spalio pradžioje, po svarbiausių užsienio parodų. Žinoma, baldai ir interjero sprendimai – tai ne plaukų spalva ar rūbų modelis, per metus drastiškai nepasikeičia, bet jei kam glosto širdį faktas, kad įsigis tikrai naujausio modelio baldus – tai dabar tam atsiranda dar daugiau galimybių,“ – sako V.Gurevičius. Eksportuojame gaminius, bet ne kūrinius? Kad tokią galimybę parodos lankytojai tikrai turės, patvirtina ir gamintojai. „Lino baldų“ pardavimų skyriaus vadovė ir prekės ženklo L.A.R.A. įkūrėja Rasa Andre sako, kad įmonės stende šiemet vyraus gaminiai bei sprendimai, įkvėpti išimtinai naujausių Milano baldų parodoje matytų tendencijų. Pasak jos, Lietuvos baldų gamintojai labai aiškiai atskiria eksportui skirtus gaminius, bei tuos, kurie skirti vidaus rinkai. Taip yra ne tik todėl, kad skiriasi statistinio lietuvio ir europiečio skonis. „Priežastis paprasta – eksportuojame ne savo kūrinius, neturime nuosavų, tendencijas formuojančių ir eksportui skirtų produktų. Į užsienio rinkas teikiame gaminius, kurie atliepia tos rinkos poreikius, ir jie tikrai nebūtinai sutampa su tuo, kas tinka vidaus rinkai. Gaminame kitiems todėl ir taikomės prie diktuojamų tendencijų, rinkų ir užsakymų. Lietuvoje gaminami baldai irgi turi savo nišą, jie atitinka mūsų rinkos poreikius“, – aiškina R. Andre. Tuo tarpu Darius Sakalauskas, Šiauliuose įsikūrusios skandinaviško stiliaus baldus gaminančios ir 99 proc. jų eksportuojančios įmonės „Vilmers“ direktorius, teigia, kad ir Lietuvoje tendencijos keičiasi. „Jaučiame išaugusį poreikį ir susidomėjimą skandinaviško stiliaus baldais. Todėl priėmėme sprendimą atidaryti savo saloną Vilniuje bei dalį gaminių parduoti vidaus rinkoje. Pardavinėsime tą patį, ką ir eksportuojame, juo labiau, kad dalis pirkėjų jau dabar perka skandinaviškus baldus net nežinodami, kad iš tiesų jie pagaminti Lietuvoje“, – pokyčius rinkoje aiškina „Vilmers“ vadovas. Lietuvių interjerai: šnekame viena, bet renkamės kita Lietuvoje didžiausią dalį savo produkcijos parduodančios įmonės „Magrės baldai“ atstovas sako, kad gana aišku, ką Lietuvos pirkėjai iš tiesų mėgsta, kokius interjero sprendimus renkasi. „Jau dvidešimt metų gaminame baldus daugiausiai vidaus rinkai, todėl esame išanalizavę pirkėjo profilį, žinome kokias spalvas, faktūras, audinius renkasi lietuviai, kas jiems patinka. Paradoksas: daugelis lietuvių turbūt sakytų, kad jiems patinka skandinaviškas, minimalizmu dvelkiantis interjeras, bet tai nėra tiesa. Galbūt pasiskolinamos tam tikros detalės, smulkūs elementai, bet tikrai nedominuoja nuosaiki skandinaviška stilistika. Lietuviams vis dar svarbu prabanga, saikingas puošnumas. Tad mūsų siūlomi baldai sujungia abi tendencijas“, – aiškina „Magrės baldų“ marketingo skyriaus vadovas Evaldas Kondrotas. Tai, kad iš tiesų lietuvių skonis kiek eklektiškas ir mėginama suderinti sunkiai suderinamus dalykus, pritaria ir interjero dizaineris V.Gurevičius. „Esame pakankamai inertiški, pirmenybę vis dar teikiame moderniai klasikai. Net ir naujai kuriamuose lietuvių interjeruose dominuoja šiek tiek snobiški, sunkūs baldai, puošnūs ar blizgūs audiniai, perteklinis dekoras. Ir, deja, tai nereiškia gero skonio, negarantuoja prabangos“, – aiškina specialistas. Tuo tarpu įmonės „Vilmers“ vadovas teigia stebintis, kad tendencijos keičiasi.„Vis dažniau žmonės susimąsto apie funkcionalumą ir margų audinių sofos su miegamaisiais mechanizmais užleidžia vietą kokybiškiems, savo funkciją gerai išpildantiems baldams. Skandinavijoje įprasta manyti, kad jei ant sofos gali ir sėdėti, ir miegoti, tai iš tiesų nei vieno iš šių dalykų negali daryti tikrai gerai. Lietuviai, panašu, pamažu irgi perima šį požiūrį“, – aiškina D.Sakalauskas. „Lino baldų“ pardavimų skyriaus vadovės R.Andres teigimu, lietuvio skonis bando aprėpti net tris kriterijus vienu metu: kokybę, prabangą ir nuosaikumą. „Vis dar vyraujanti tendencija lietuvių interjeruose – itališkas modernas. Taip pat pradedame jaukintis skandinavišką stilių. O iš tiesų esame kažkur tarp italų, vokiečių ir skandinavų. Mums vis dar labai imponuoja vokiška kokybė, prabangus itališkas dizainas ir skandinaviškas minimalizmas“, – tendencijas reziumuoja R.Andre. Parodoje „Baldai“: naujienos, tendencijos ir inovacijos Spalio 6-9 d. parodoje „Baldai“ lankytojai, gamintojai ir specialistai galės susipažinti ne tik su siūloma produkcija, apšvietimo, apdailos sprendimais, bet ir interaktyviai kurti patys. Trečią dešimtmetį sėkmingai veikianti paroda kuria ryšius tarp baldų dizaino, gamybos ir verslo, kasmet suburia baldų gamintojus ir pardavėjus iš Lietuvos ir užsienio, demonstruoja naujausias baldų gamybos ir interjero dizaino tendencijas specialistams bei galutiniams vartotojams, besidominantiems naujovėmis baldų rinkoje. Kartu parodoje demonstruojamos baldų ir medienos pramonės technologijos ir įrengimai, apdailos medžiagos ir priemonės. Parodoje šiais metais dalyvaus per 100 įmonių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Italijos, savo idėjas pristatys jaunieji dizaineriai. Paroda „Baldai“ vyks spalio 6-9 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO.  ...

VMVT vadovas prašo, kad slapta Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pažyma būtų paviešinta

„Ką reiškia ta ypač slapta STT pažyma? Ar VMVT yra koks nors strateginis objektas? Juk slaptumas kaip tik gimdo korupciją, nepasitikėjimą valstybe. Todėl aš labai norėčiau, kad tie pažymoje neva esantys mano pokalbiai būtų paviešinti. Tikiu, kad tie žmonės, su kuriais esu bendravęs, sutiktų“, - interviu dienraščiui „Lietuvos rytas“ sakė J. Milius. Jis teigė planavęs nuo Naujųjų metų išvažiuoti ir imtis darbo tarptautinėje organizacijoje, tačiau kaltinimai korupcija šiems planams labai pakenkė. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovas Jonas Milius sako norintis, kad slapta Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pažyma, kuri turėjo įtakos Vyriausybės sprendimui nepritarti jo veiklos ataskaita, būtų paviešinta. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Jonas Milius LR Vyriausybėje pristatė 2015 – 2016 m. (01-08 mėn.) savo veiklos ataskaitą. Vyriausybė  ją įvertino neigiamai. Iš pareigų atleidžiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Jonas Milius nebuvo supažindintas su papildoma teisėsaugos medžiaga, kurią Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) perdavė Ministrų Kabinetui. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė yra įpareigota parengti Vyriausybės nutarimą dėl J. Miliaus atleidimo bei pateikti jį kitam Ministrų Kabineto posėdžiui. Premjero teigimu, atleisti J. Milių nuspręsta ne tik įvertinus jo ataskaitą, bet ir gavus papildomų duomenų iš teisėsaugos. VMVT – viena pirmųjų ES valstybinės kontrolės institucijų, reorganizuotų ir pertvarkytų taip, kad visą maisto gamybos ir tiekimo vartotojams procesą būtų galima kontroliuoti efektyviai, išvengiant ilgai trunkančio biurokratinio kelių kontrolės institucijų bendravimo. Tokį kontrolės modelį pavyzdiniu pripažino Pasaulio bankas, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija, Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. VMVT buvo pirmoji ES maisto ir veterinarinės kontrolės institucija, 2006 m. įdiegusi bei Vokietijos akreditacijos biure akreditavusi tarptautinio ISO kokybės vadybos standarto reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą. 2015 m. VMVT veiklą vertinę Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, ekspertai pabrėžė, kad VMVT savo integracijos lygiu ir taikomomis veiklos praktikomis lenkia ne tik kitas kontrolės institucijas šalyje, bet yra gerokai aukščiau bendro kitų ES valstybių analogiškų institucijų lygio. VMVT – trečia pagal dydį Lietuvoje ūkio subjektų priežiūrą vykdanti institucija, valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę atliekanti daugiau kaip 200 tūkst. ūkio subjektų (prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, gyvūninio ir negyvūninio maisto gamybos įmonėse, pienininkystės ūkiuose, gyvūnų laikymo vietose, pašarų, veterinarinių vaistų gamybos įmonėse ir kt.). Kasmet VMVT inspektoriai atlieka apie 70 tūkst. patikrinimų, ištiria per 2,5 tūkst. vartotojų skundų ir suteikia daugiau kaip 4 tūkst. konsultacijų verslui. Be to, kasmet atliekama daugiau 1 mln. laboratorinių tyrimų, patikrinama apie 90 tūkst. siuntų, importuojamų į ES teritoriją, vežamų tranzitu ir laikomų muitinės sandėliuose. Pasak direktoriaus, Lietuvoje pagal atliktus laboratorinius tyrimus net 99 % maisto produktų yra saugūs, šis rodiklis 2 % aukštesnis už ES valstybių vidurkį (97 %). VMVT kontrolė organizuojama ir atliekama pagal principą, kad maisto sauga žmonių sveikatai – besąlygiškas prioritetas. Per kelerius metus pavyko lietuviškiems maisto produktams atverti net 170 pasaulio rinkų. 2015 m. suderinta 14, šiais metais – 6 veterinarijos sertifikatai. VMVT vykdo efektyvias afrikinio kiaulių maro (AKM) prevencijos ir kontrolės programas, dėl to pasiektas geografinis užkrato zonos stabilumas, t. y. nuo 2015 m. šalyje AKM neišplito nei į vieną naują rajoną. 2015-2016 m. protrūkių stambiuose komerciniuose ūkiuose pavyko išvengti ir iki minimumo sumažinti nuostolius, patiriamus dėl AKM židinių likvidavimo. J.Milius pabrėžė, kad per ataskaitinį laikotarpį derybose su EK pasiekti svarbūs susitarimai – priklausomai nuo AKM situacijos Lietuvos regionams leidžiama taikyti skirtingo griežtumo apribojimus, padidintas AKM prevencijos ir likvidavimo priemonėms finansavimas, nustatytos išmokos už priverstinį kiaulių išskerdimą, šernų gaišenų surinkimą ir jų populiacijos mažinimą priežiūros zonose. 2015 m. VMVT gautas patvirtinimas, kad Lietuvoje nėra galvijų tuberkuliozės, leukozės ir bruceliozės, o 2016 metų I pusmetį – pripažinimas dėl gyvūnų spongiforminės encefalopatijos nebuvimo. Šių pasiekimų dėka sumažintas privalomų tyrimų skaičius ir kasmet sutaupoma daugiau kaip 1 mln. eurų biudžeto lėšų. Didelis dėmesys 2015 – 2016 m. skiriamas vaikų maitinimo kokybei ugdymo įstaigose, efektyviai tiriami maisto klastočių, kontrabandos ir nelegalios maisto tvarkymo veiklos atvejai. 2015 m. uždrausta realizuoti 1 735 t, 2016 m. sausio – rugpjūčio mėn. – per 119 t įvairių maisto produktų. Direktoriaus teigimu, nuolat tobulinami vidaus ir valstybinės ūkio subjektų kontrolės metodai. 2015 m. pradėta taikyti viena iš efektyviausių priemonių kovojant su korupcijos pasireiškimo rizikomis – kryžminių ir rotacinių ūkio subjektų patikrinimų tvarka, kuriai įsigaliojus atlikti 155 tokie patikrinimai. Dėl jų rezultatų atlikti 24 tarnybiniai tyrimai, 13 atvejų darbuotojams paskirtos tarnybinės ar drausminės nuobaudos. 2016 m. VMVT pirmoji Lietuvoje ėmė taikyti naujovę ¬– ūkio subjekto patikrinimo klausimynai pildomi planšetiniuose kompiuteriuose su į diegta specialia mobiliąja aplikacija. VMVT – tarptautiniu lygiu vertinama organizacija. 2014 -2016 m. VMVT įgyvendino 8 tarptautinius projektus, iš viso yra laimėjusi 14 tarptautinių projektų. VMVT veiklą nuolat vertina nepriklausomi išorės auditai: 2015–2016 m. jų VMVT atlikta net 17. 2015 Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos (FVO) auditoriai vertinę ekologiškų produktų rinkos valstybinę kontrolę, pripažino, kad kontrolė vykdoma tinkamai. Be to, 2016 m. STT korupcijos prevencijos valdybos patikrinimo išvadose teigiama, kad VMVT įtvirtintas reglamentavimas dera su Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais ūkio subjektų veiklos priežiūros principais, rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėse įtvirtintais bendraisiais reikalavimais ir rekomendacijomis. Pabrėžta ir tai, kad VMVT taikomas teisinis reglamentavimas sukuria tinkamas teisines prielaidas priežiūros proceso skaidrumui užtikrinti, taikyti vienodus priežiūros standartus ir veiksmus atskirų ūkio subjektų atžvilgiu, mažina prielaidas korupcijai pasireikšti. Direktorius akcentavo, kad VMVT patikrinimų vykdymo ir poveikio priemonių taikymo funkcijos yra aiškiai atskirtos, kas leidžia teikti kontroliuojamiems ūkio subjektams konsultacijas, išaiškinti reikalavimus ar organizuoti mokymus. Dėl šios priežasties VMVT Ūkio ministerijos įvardijama kaip viena pažangiausių valstybinę kontrolę vykdančių institucijų, kurios įdiegta ūkio subjektų tikrinimo ir rizikos vertinimo sistema pateikiama gerosios praktikos pavyzdžiu. www.verslaspolitika.lt...

M. Molleris: Lietuvą ryškiai mato tarptautinėje arenoje

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius  Vyriausybės rūmuose priėmė Jungtinių Tautų (JT) biuro Ženevoje generalinį direktorių Michaelį Mollerį, atvykusį į mūsų šalį Lietuvos narystės Jungtinėse Tautose 25-mečio proga. „1991 metų rugsėjo 17 dieną tapdama Jungtinių Tautų nare, Lietuva sugrįžo į nepriklausomų valstybių tarptautinę bendruomenę. Per tuos 25-erius metus, sėkmingai užbaigusi valstybės kūrimo procesą ir vykdydama reformas, Lietuva tapo stipresnė ir ryžtingesnė“, – sakė Ministras Pirmininkas. M. Molleris pažymėjo, kad Lietuva yra ryškiai matoma tarptautinėje arenoje – kaip NATO, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų narė, veikianti pagal teisingumo, demokratijos ir pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms principus. Vyriausybės vadovas patikino, kad Lietuva visada liks ištikima JT chartijos principams tarptautinės taikos ir saugumo, nusiginklavimo, žmogaus teisių apsaugos, skurdo mažinimo, darnios plėtros ir skubios humanitarinės pagalbos teikimo krizių atvejais srityse. Susitikime premjeras taip pat trumpai pristatė Darnaus vystymosi tikslų iki 2030 metų įgyvendinimą Lietuvoje, nacionalinį koordinavimo mechanizmą, taip pat Lietuvos veiklą vystomojo bendradarbiavimo, akcentuojant Rytų partnerystę, ir humanitarinės pagalbos teikimo srityse. „Siekiame būti atsakingi donorai ir turimą humanitarinį biudžetą naudoti pagal humanitarinės pagalbos principus. 2015 metais Lietuva humanitarinei pagalbai skyrė 611 tūkst. eurų, o šiemet jau yra skyrusi 711,5 tūkst. eurų, žymiąją dalį iš jų Ukrainai“, – teigė Vyriausybės vadovas.¬ Jungtinių Tautų biuras Ženevoje yra JT Generaliniam sekretoriui atstovaujantis, antras pagal dydį JT biuras pasaulyje (po JT būstinės Niujorke). Biuras yra pagrindinis JT daugiašalės diplomatijos taškas, informacijos apsikeitimo centras, kuriame dirba apie 1 600 darbuotojų, kasmet įvyksta apie 10 000 dvišalių ir tarpvyriausybinių susitikimų, konferencijų ir kitų renginių. Biuras teikia finansinės ir administracinės paramos paslaugas apie 20 Ženevoje esančių JT organizacijų ir agentūrų. Šiandien Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ sveikino Mindaugą Bilių, Rio de Žaneiro parolimpinėse žaidynėse iškovojusį aukso medalį rutulio stūmimo rungtyje, atsakė į klausimus apie savaitės aktualijas. Premjeras pažymi, kad vakar Seimo priimtas sprendimas dėl Darbo kodekso yra investicija į našesnį ir geriau atlyginamą darbą, į naujas darbo vietas, tarptautinį pripažinimą, siekiant išvengti atsilikimo šioje srityje. Ministras Pirmininkas pabrėžia, kad kai kurios naujojo Darbo kodekso nuostatos bus taisomos, kad atitiktų visų suinteresuotų šalių lūkesčius, pavyzdžiui, vadinamosios nulinės darbo sutartys bus paliktos tik socialiai apdraustiesiems. Atsakydamas į klausimą dėl KAM vykdytų viešųjų pirkimų, premjeras teigia, kad ministro klaida buvo ta, kad jis viešai neinformavo apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą. Ministras Pirmininkas, komentuodamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą neleisti dalyvauti LRT laidoje, sako, kad jis jam nesuprantamas ir tikrai nustebino. „Man tai buvo, jei galima pavadinti, staigmena. (...) Net nebuvo tokių minčių, kad galėčiau politikuoti ir kalbėti apie Seimo rinkimus“, – sako Vyriausybės vadovas, pridurdamas, kad taip ribojama ir žurnalistų teisė gauti informaciją. Ministro Pirmininko kanceliarijos nuotrauka, www.verslaspolitika.lt...

Prokuratūra atnaujino tyrimą dėl „auksinių įrankių“

LRT RADIJAS, LRT. Prokurorai atnaujino ikiteisminį tyrimą per brangiai kariuomenei pirktų įrankių istorijoje ir iš naujo vertins, ar kito gamintojo etiketėmis prekes pažymėjusi įmonė „Nota Bene“ nesukčiavo. Prokuroras Gintaras Jasaitis sako, kad tyrimas gali užtrukti, nors terminas numatytas iki lapkričio 8 dienos. Seimo Audito komiteto posėdyje teigė iš teismo gavęs bylos medžiagą, ir jau dabar matyti, kad reikės atlikti daug veiksmų. G. Jasaitis dabar vadovauja dviem ikiteisminiams tyrimams, susijusiems su kariuomenės vykdytu pirkimu iš bendrovės „Nota Bene“. Vienas tyrimas pradėtas dėl piktnaudžiavimo, kitas – dėl sukčiavimo. G. Jasaitis neatmetė galimybės juos sujungti.  

Prezidentė pasirašė darbo santykius liberalizuojantį naująjį Darbo kodeksą

www.verslaspolitika.lt Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien pasirašė darbo santykius liberalizuojantį naująjį Darbo kodeksą ir jį lydinčių įstatymų pataisas. Už tai, kad įstatymas būtų priimtas be Respublikos Prezidentės teiktų pataisų, balsavo 74 Seimo nariai, prieš – 39, susilaikė 10 parlamentarų. Seimas naująjį Darbo kodeksą priėmė birželio 21 d. Jis kartu su lydimaisiais teisės aktų pakeitimais yra vienas iš septynių naujojo socialinio modelio sukūrimo paketų, kuriuo numatoma tobulinti darbo santykių reglamentavimą . Prezidentė siūlė pataisyti 22 nuostatas iš 260 Darbo kodekso straipsnių, kad balansas tarp darbdavio interesų ir darbuotojų apsaugos būtų atkurtas, išsaugant esmines darbo santykių reformai būtinas nuostatas. Naujasis Darbo kodeksas įsigalios 2017 m. sausio 1 d. „Šį Seimo sprendimą įvertins rinkėjai“, – trumpą D.Grybauskaitės poziciją portalui lrytas.lt perdavė Prezidentūros spaudos tarnyba. Naujasis darbo kodeksas laimėjo nemažu skirtumu. A.Butkevičius prezidentę ragina sėsti prie stalo Premjeras po balsavimo Seime aiškino, kad tikėjosi prezidentės veto atmetimo, tačiau to nereikėjo sukurti. „Manau, kad tokie įstatymai ir projektai labai reikalingi Lietuvai, kad būtų konkurencinga ir tokioje valstybėje žmonės galėtų būti laimingi. Čia mano, kaip ekonomisto, nuostata, kad žmogus būtų laisvas ir galėtų darbą pasirinkti ten, kur nori. Reikia sudaryti sąlygas, kad jis galėtų konkuruoti“, – sakė premjeras. Pasiteiravus, ar tai nepablogins santykių su prezidente, premjeras teigė, kad yra pasiruošęs rasti kompromisą. „Esu nusiteikęs visas problemas spręsti susėdus už stalo. Tikrai, niekada nesu tas žmogus, kuris norėčiau kovoti. Aišku, niekada neleisiu, kad būčiau menkinamas kaip žmogus arba pašiepiamas. Kai aiškinama, kad Vyriausybė yra neįgali, kai kada man būna gėda, susitikus su kitais ministrais iš kitų valstybių. Mes matome, kad TVF vertinimas, jei kalbėtume apie ekonominį tvarumą Lietuvoje yra teigiamas. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vertinimas yra analogiškas. Taip pat ES komisijos vertinimas yra analogiškas. Tai kodėl mes kai kada patys menkiname savo šalį, kai turėtume parodyti pranašumus ir pasiekimus?“, – klausė premjeras. Premjeras kalbėjo, kad ruošiant tokį didžiulį socialinį modelį su 44 įstatymo projektais tikrai neišvengta ir klaidų. Premjeras teigė, kad tokių klaidų yra apie dvyliką ir jis gali jas išvardinti. Ką taisysite? „Abejojame dėl darbo sutarties sąlygų. Jos aiškinamos darbuotojų naudai. Po to dėl pensijinio amžiaus žmonių, kad per mažai išeitinių kompensacijų atleidžiamiems iš darbo. Išeitinių kompensacijų dydis yra prailgintas. Nenustatytos apimties darbo sutartis galima sudaryti tik su apdraustaisiais socialiniu draudimu asmenimis. Jei atsiras dar kažkokių pasiūlymų – esame atviri ir pasiruošę apie tai diskutuoti. Svarbiausia, kad mes pasiūsime signalą, kad mes einame ta linkme ir darbo santykius darome lanksčiais. Darbo užmokestis vien per antrąjį ketvirtį pakilo 8,1 proc. Tai reikalauja naujų iššūkių“, – sakė A.Butkevičius. Pasiteiravus, kada bus taisoma, ar šis Seimas dar spės, premjeras sakė: „Šios pataisos jau rytoj bus registruotos. Viską darysime kad suspėtume, nes kitu atveju, procedūriškai viskas būtų labai ilgai užsitęsę“. Pasak premjero, Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė kalbėjo apie galimybę pataisas dėl DK būtų galima priimti dar spalio pabaigoje....

Mažosios partijos debatams tinkamai nepasiruošusios?

www. LRT.lt LRT stop kadras. Pirmuosiuose Seimo rinkimų debatuose, transliuotuose per LRT TELEVIZIJĄ, geriausiai pasirodė Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRI), o prasčiausiai „Tvarka ir teisingumas“, sako viešųjų ryšių ekspertas Arijus Katauskas. Vertindamas debatus bendrai, komunikacijos specialistas pažymi, kad mažosios partijos diskutuoti rimtais klausimais nėra tinkamai pasirengusios. „Debatų formatas tinkamas: didelis tempas, gerai paskirstytas laikas, todėl valanda praėjo labai greitai. Žinoma, šiuose debatuose turėjome mažesnes politines jėgas, tačiau ir tarp jų buvo patyrusių politikų, kurie galėjo patiems debatams suteikti įdomumo. Deja...“, – įspūdžiu apie pirmuosius debatus dalijasi A. Katauskas. Viešųjų ryšių eksperto teigimu, aiškiai matėsi, kad mažosios politinės partijos ir jų atstovai nėra pasiruošę tinkamai ir plačiai diskutuoti rimtais klausimais: „Dažnai nuklydo į populizmą ar, vietoje atsakymo į klausimus, suko aplink tas pačias žinutes, tinkamas diskutuojant visais klausimais. Taip pat aiškiai buvo vengiama stipriau diskutuoti tarpusavyje ar atakuoti oponentus, nors debatuose dalyvavo ir viena iš valdančiųjų partijų.“ A. Katausko nuomone, geriausiai pasirodė ir labiausiai pasiruošusi buvo Lenkų rinkimų akcija-Krikščionių šeimų sąjunga. „Atsiribojant nuo to, kad dažnai neatsakė į klausimus arba nukrypdavo ne į tą pusę, labiausiai akcentuotai, taikydami į labai konkrečius taikinius (pvz., pasakymais, kad apmokestins bankus ir prekybos centrus), imdamiesi karingos retorikos ir aiškiai apeliuodami į nusivylusius, piktus žmones, debatuose dalyvavo Lenkų rinkimų akcijos atstovai. Savo pasisakymuose jie akcentavo, kad jau turi paruošę įstatymo projektus, jau daug dalykų daro ir dar darys, rodė dokumentus ir panašiai. Taip kuriamas žinančių, ką kalba, įvaizdis. Partijos atstovai labai aiškiai įvardino, kokios pozicijos laikosi dėl Darbo kodekso, siūlė mažinti Seimo narių skaičių, valdžios aparatą, kalbėjo apie simbolinius mokesčius mažai uždirbantiems ir t.t.“, – Lenkų rinkimų akcijos pasirodymą komentuoja A. Katauskas. Jo manymu, partija laikėsi strategijos nediskutuoti, o pasinaudoti gautu eteriu ir pasakyti savo esmines nuostatas. „Esu tikras, žinutės buvo „nutransliuotos“ tikslinėms auditorijoms sėkmingai, todėl šiuose debatuose jiems skirčiau pirmą vietą.“ A.Katausko vertinimu, gerai pasirodė ir A. Zuoko vadovauja Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai): „Minėjo konkrečius skaičius, demonstravo pasitikėjimą savimi. Buvo maksimaliai susikoncentruota į minimalios, vidutinės algos ir neapmokestinamo pajamų dydžio akcentavimą, sėkmingai atlaikyti išpuoliai dėl „Rubikono“. Mano nuomone, pritrūko koncentracijos ir per dažnai buvo užsižaista terminais.“ Lietuvos žaliųjų partijos, vadovaujamos Lino Balsio, pasirodymą A. Katauskas vertina kaip vidutinišką. „Juos vertinčiau pakankamai neblogai, tačiau daugiausia dėl paties kalbėtojo [L. Balsio] patirties. Jo retorikos gebėjimai pakankamai gerai slėpė tai, kad šių debatų tema nebuvo jų stiprus „arkliukas“, tarsi iš reikalo buvo dėliojamos esminės „žaliosios“ nuostatos. Stebino į nepasitikėjimą savimi ir net bailumą virstantys „mes nežadėsime“, „mes nekalbėsime“, – teigia viešųjų ryšių specialistas. Stanislovo Buškevičiaus pasirodymą A. Katauskas įvardino vienu žodžiu – „rėksnys“. „Akivaizdu, kad tokia buvo strategija ir jam tai pavyko. Tačiau visiškai neargumentuota diskusija, aiškių pozicijų neturėjimas, nesusijusių pavyzdžių naudojimas, manau, daugeliui žiūrovų (išskyrus agresyviuosius) buvo nepriimtina“, – apie S. Buškevičiaus ir Tautininkų koalicijos pasirodymą „Prieš korupciją ir skurdą“ kalba A. Katauskas. O „Tvarka ir teisingumas“ su Remigijumi Žemaitaičiu priešakyje, A. Katausko manymu, patyrė visišką fiasko. „Labiausiai nusivyliau R. Žemaitaičio pasirodymu. Buvo bandoma kalbėti itin greitai, kalbama labai ilgais sakiniais, naudojami sudėtingi, ne visiems suprantami terminai, pritrūko koncentracijos, akcentų. Šie debatai pagal susirinkusius dalyvius potencialiai galėjo būti labai sėkmingai nukreipti nepatenkintųjų balsams rinkti, tačiau politikas net pabrėžė, kad jo partija yra valdančiosios koalicijos dalis. Manau, tik dėl sėkmingo atsitiktinumo ir kitų partijų nepasiruošimo „tvarkiečiai“ netapo tiesioginiu kitų debatų dalyvių taikiniu kaip dabartinės valdžios atstovai“, – sako viešųjų ryšių specialistas.

Ukrainos specialistai perima Lietuvos patirtį

Šią savaitę Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) lankosi  Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos ekspertai. Specialistų delegacija atvyko pagal Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektą „Parama įgyvendinant sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių įsipareigojimus pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą“. Svečiai buvo supažindinti su VMVT vykdoma valstybine kontrole gyvūnų sveikatingumo ir gerovės bei maisto saugos srityse, šios kontrolės pagrindiniais principais, institucijos struktūra. Didelis dėmesys buvo skiriamas šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) rinkimo, gabenimo, apdorojimo, perdirbimo ir sandėliavimo klausimams. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Ukrainos ekspertai domėjosi gyvūninės kilmės laboratorinių mėginių tiriamųjų duomenų rinkimu ir analize, skerdenų ir rastų negyvų gyvūnų mėginių šalinimo problemomis, dalyvavo diskusijose. Delegacija stebėjo gyvulių skerdimą UAB „Utenos mėsa“ skerdykloje, Alantos technologijos ir verslo mokykloje susipažino su biodujų jėgainės veikla, UAB „Biodegra“ galėjo įvertinti atliekų tvarkymo sistemą. Taip pat  numatyti vizitai į šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonę UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, Klaipėdos VMVT ir UAB ,,Mars Lietuva“ Gargžduose. „Įsibėgėjus Europos Sąjungos (ES) Dvynių projekto įgyvendinimo darbams, Ukrainos kolegos mokomi ir konsultuojami valstybinių maisto ir pašarų laboratorijų modernizavimo, pažangesnių laboratorinių tyrimų metodų diegimo ir kitais klausimais. Džiaugiamės, kad galimybė perduoti mūsų integracijos į ES procesą patirtį patikėta mums. Tai labai svarbus mūsų šalies maisto ir veterinarijos kontrolės įvertinimas. Esu įsitikinęs, kad šis bendradarbiavimas bus efektyvus ir naudingas ne tik Ukrainos, bet ir mūsų specialistams“, – komentavo VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas. Šis Dvynių projektas pradėtas įgyvendinti šių metų sausio mėnesį. Tai septintas tarptautinis projektas, kurį laimėjo VMVT. Šį kartą projekto partneriai – Italijos G. Caporale zooprofilaktikos institutas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir www.verslaspolitika.lt inf....

Liberalai siūlo depolitizuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją

Seimo liberalai siūlo keisti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sudarymo tvarką, kad šios institucijos veikla būtų depolitizuota, o pati komisija veiktų šiuolaikiškai, nešališkai ir profesionaliai. Seime įregistruotos Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo pataisos (projekto Nr. XIIP-4707), kurios panaikina politinių partijų teisę deleguoti savo atstovus į Vyriausiąją rinkimų komisiją, tokios pat teisės netenka ir šalies Prezidentas. Liberalai siūlo, kad pagal naują tvarką VRK būtų formuojama iš komisijos pirmininko ir dar 9 narių, turinčių aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, kuriuos teisę deleguoti turėtų Teisėjų taryba, Lietuvos teisininkų draugija ir Lietuvos teisingumo ministras. „Akivaizdu, kad Vyriausioje rinkimų komisijoje būtinos permainos ir artėjantys Seimo rinkimai bus geriausia proga tuos pokyčius įgyvendinti, nes VRK sudėtis neišvengiamai keisis. Liberalai siūlo, kad iš esmės keistųsi ir komisijos sudarymo principai. Reikia panaikinti visas prielaidas spekuliacijoms, kad vienas ar kitas VRK sprendimas galimai palankus kokiai nors politinei jėgai. Lengviausia tų prielaidų išvengti, kai tiesioginė ir netiesioginė partijų įtaka VRK bus sumažinta iki minimumo. Tą tikrai galima padaryti, pirmiausia eliminuojant partijas iš VRK narius deleguojančių atstovų“, – sako Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos vadovas Eugenijus Gentvilas. Jo teigimu, turi būti užtikrintas nešališkas ir profesionalus Vyriausiosios rinkimų komisijos darbas, o tai įmanoma tada, kai komisija bus sudaroma iš teisininkų profesionalų, neturinčių politinio atspalvio. „Nėra gerai, kai kompetencija ir nešališkumas atsiduria antrame plane, o pirmame lieka partinė priklausomybė. Tai ydinga praktika, kurią reikia išgyvendinti. Visuomenei dėl VRK sprendimų negali kilti jokių abejonių, nes tai yra aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo institucija, kurios nepriklausomumas numatytas ir garantuojamas įstatymo“, – teigia E. Gentvilas. lrs.lt

Kas rytoj laimėtų Seimo rinkimus?

Premjero Algirdo Butkevičiaus vadovaujami socialdemokratai galėtų tikėtis 17,2 proc.  rinkėjų balsų. Remiantis naujausiais visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ duomenimis, kuriuos paskelbė www.delfi.lt ,daugiamandatėje apygardoje antrą vietą užimtų 12,4 proc. reitingą turinti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), o Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) liktų trečia (10,5 proc.). Remiantis gyventojų nuomonės apklausa, Darbo partija sulauktų 6,6 proc. rinkėjų palaikymo, Remigijaus Šimašiaus vadovaujamo Liberalų sąjūdžio reitingas siekia 6,3 proc. Daugiamandatėje apygardoje būtiną 5 proc. barjerą peržengtų ir į parlamentą taip pat patektų Rolando Pakso vadovaujama partija „Tvarka ir teisingumas“. „Tvarkiečių“ reitingas siekia 5,1 proc. Kitos partijos liktų už slenksčio į Seimą ribos. Prieš rinkimus suburta Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija sulauktų 3,3 proc. respondentų palaikymo.

Nutyli mokesčių politiką, bet žada gyvenimą kaip Airijoje

LRT RADIJO laida „LRT aktualijų studija“, LRT.lt Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos planas, nors parašytas romanų mėgėjams, yra pats ambicingiausias ir skatina kalbėti, kaip siekti valstybės gerovės tikslų, LRT RADIJUI sako politikos apžvalgininkas Ramūnas Bogdanas. Vilniaus universiteto profesorius Romas Lazutka mano, kad plane remiamasi kai kuriais senais ir nevykusiais konservatorių „arkliukais“, o pažadą gyventi kaip Airijoje reikia keisti lygiavimusi į artimesnes, pavyzdžiui, Skandinavijos, šalis. Siūlo vytis ne Airiją, o Suomiją Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) planas, nors parašytas romanų mėgėjams, yra pats ambicingiausias, sako politikos apžvalgininkas Ramūnas Bogdanas. Konservatorių programa, anot jo, išsiskiria tuo, kad pasako ne tik tai, ką norima pasiekti, bet ir tai, ko trūksta daugelyje kitų, – kaip galima tai pasiekti. Tai, pasak apžvalgininko, labai svarbu, nes tuomet galima ginčytis: „Kai kas gali sakyti, kad toks būdas nerealus, kitiems atrodys, kad bus per dideli socialiniai nuostoliai, kiti manys, kad tai ekonomiškai nepagrįsta. Atsiranda kalbėjimo tema, kaip galima pasiekti valstybės gerovės tikslų.“ Socialinių mokslų daktaras Romas Lazutka mano, kad TS-LKD pažadas 2021 m. gyventi kaip Airijoje – senas, nelabai vykęs konservatorių „arkliukas“. „Mažai informuotiems pasakysiu, kad Airijos BVP vienam gyventojui sudaro 140 proc. ES vidurkio, o tai beveik du kartus daugiau nei Lietuvos“, – aiškina Vilniaus universiteto profesorius. Jo teigimu, į Airiją atėjo daug investuotojų, kurie organizuoja gamybą, paslaugas, tad ir didelę pelno dalį išsiveža, todėl šis modelis nėra toks geras, kuriuo būtinai reikia sekti. Kitas svarbus dalykas, kaip teigia R. Lazutka, Airijos modelio sekimas: „Tai buvusi britų kolonijos dalis, ten išsivystę ryšiai su anglų kalba, britiška mokymo sistema, paveldėta daug kitų dalykų. Siūlau pažvelgti arčiau – į šalis, kurios tarpukariu buvo panašaus lygio kaip Lietuva, bet padarė itin didelį šuolį, pavyzdžiui, Suomija.“ R. Lazutka pabrėžia, kad Airijos situacija visiškai kitokia nei Lietuvos. „Ten proveržis įvyko maždaug 1990-aisiais, kai buvo pasiektas nacionalinis susitarimas tarp darbdavių organizacijų ir profsąjungų, dėl darbo užmokesčio, ekonominės politikos. Tai yra gerai. Bet negerai į planą įrašyti skaičius, kad mes vejamės Airiją“, – įsitikinęs profesorius. Jis priduria, kad tai nėra stipriausia konservatorių plano dalis. Investuotojų forumo mokesčių grupės vadovas ir profesinių paslaugų bendrovės „Ernst & Young“ partneris Kęstutis Lisauskas tvirtina, kad šis, nepaprastai didelės apimties, programinis dokumentas išsiskiria tuo, kad jame aiškiai nurodyti svarbūs dalykai: „Įvardyta centrinė tema ir kryptis, nustatyti prioritetai, kaip link jos eiti. Toji centrinė tema – didinti darbo našumą Lietuvoje. Įvardytos prioritetinės sritys, kur turime investuoti, kokie užsienio investuotojai turi būti pritraukti, kokiomis priemonėmis tai padaryti.“ Be to, K. Lisauskas pabrėžia, kad TS-LKD plane nurodyta, kuriuose miestuose ir kodėl reikia investuoti, apibūdinta reikalinga papildoma infrastruktūra. „Tai susieta su švietimo reforma, taip pat pasakyta, ko reikia šioje srityje. Prisiminkime, kada pas mus atėjo pirmieji paslaugų centrai ir kas dėjo didžiausias pastangas jiems pritraukti – tai konservatoriai“, – aiškina ekspertas. Anot K. Lisausko, dabar konservatoriai ketina toliau eiti tuo pačiu keliu, o tai tikrai gerai. Jo manymu, papildomos darbo vietos gali padidinti ir vidutinį darbo užmokestį. Visgi, per kiek laiko tai bus padaryta, svarsto jis, yra kitas klausimas. Partijos lenktyniauja pažadais R. Lazutka įsitikinęs, kad metodai, kuriais planuojama paskatinti ekonomikos augimą ir darbo našumą, yra gerai, tačiau šiuose rinkimuose partijos pasileido į lenktynes skaičiais: „Tos lenktynės dėl užmokesčio, darbo vietų skaičiaus ir pan. gali būti reakcija į žmonių kritiką. Anksčiau buvo sakoma, kad partijų programos – abstrakčios. Dabar vien skaičiai, o tai kitas kraštutinumas.“ Specialisto nuomone, partijos negali sakyti, kad atlyginimas bus vienoks ar kitoks, verčiau yra įsipareigoti ir paskelbti, koks darbo užmokestis bus skirtas mokytojams, koks gydytojams, policininkams ir t. t. „Vidutinis darbo užmokestis dažniausiai susiklosto privačiame sektoriuje keičiantis atlyginimams. Politikai to užtikrinti negali. O jeigu jie tokie įsitikinę, tegul pažada tai ne po ketverių, o po metų. Jei tai bus neįgyvendinta – tegul atsistatydina. Deja, tai populizmas, ir ne vien šios partijos“, – aiškina R. Lazutka. R. Bogdanas tvirtina, kad rinkiminiai pažadai yra nulemti iš anksto šiais laikais egzistuojančios rinkimų sistemos: „Mes turime visuotinę rinkimų teisę, balsuoja absoliučiai visi ir didžiajai daliai žmonių reikia duoti saldainį, kad jie nubalsuotų.“ Kalbėdamas apie partijų programose išdėstytus skaičius, R. Bogdanas teigia, kad šį pavyzdį davė Darbo partija, o kitos pamatė to rezultatą. „Partijos tikslas – kuo didesnės gyventojų pajamos, nors iš tikrųjų valstybė nėra kažkokia firma, siekianti vien tik pelno. Yra daug kitų dalykų, valstybė – sudėtingesnis mechanizmas nei UAB, matuojama ne vien tik pelnu“, – pasakoja apžvalgininkas. R. Bogdanas aiškina, kad visi politikai pamatė, kokį puikų rezultatą žada tai, kad paskelbiamas tam tikras skaičius, tad dabar tuo susigundė visi. Specialisto teigimu, gerai tai, kad konservatoriai, taip pat tai darydami, nepamiršta, kad yra kita pusė: „Rimtoji dalis yra tai, kad laimėjus rinkimus reikia valdyti ir būti atsakingiems už valstybę.“ Politikos apžvalgininkas sako, kad įspūdį sukelia ir konservatorių plane pažymėti ir išskirti du aspektai – ekonominis ir švietimo. „Švietimo blokas TS-LKD plane man padarė didelį įspūdį. Labiau tai, kad jis yra prioritetas. Tai reiškia, kad ir ateitis, jaunoji karta ir jos švietimas – prioritetas. Tai labai svarbu, nes be švietimo valstybė ateities neturės.“ K. Lisauskas tiki, kad konservatoriams vykdant plane siūlomus veiksmus, galima pritraukti tikrai dideles investicijas. Jo nuomone, sunku pasakyti, ar tam užteks ketverių metų, ar reikės daugiau, bet kryptis – teisinga: „Tam, kad greičiau padidintume darbo našumą Lietuvoje, privalome iš užsienio pritraukti investicijų, kapitalo, žinių. Taip sukurti tokias darbo vietas, kurių mūsų verslas dar nėra pajėgus sukurti.“ Kaip pastebi K. Lisauskas, gerai tai, kad ekonominio proveržio planas susietas su pokyčiais švietimo sistemoje. „Tai būtina. Puiku, kad įvardyta, kokių specialistų reikia, kokios kryptys yra prioritetinės, o tai – bioinžinerija, informacinės technologijos, užsienio, ypač skandinavų, kalbų mokymas.“ Visgi, specialisto nuomone, nors konservatoriai, palyginti su kitų partijų programomis, užkėlė nemažą kartelę, tobulėti taip pat yra kur. R. Lazutka teigia, kad TS-LKD pareiškimas, jog per 10 metų turime priartėti prie turtingiausių ES valstybių, yra gana reikšmingas. Visgi jis tikina, kad neįvertinama, kokia turtinga Lietuva: „Pagal BVP, o ypač nesumuojamas pajamas, Lietuva lenkia Lenkiją, Vengriją, Latviją, jau nekalbant apie Bulgariją ar Rumuniją. Esame priartėję prie Estijos ir Slovakijos, tačiau nėra tokios emigracijos iš tų šalių. Todėl svarbu ne tik ekonominiai pasiekimai, bet ir tai, kaip žmonės gali jais naudotis.“ R. Lazutkos manymu, pagrindinė Lietuvos problema – emigracija tokia didelė, kad daliai žmonių ekonominis augimas nieko neduoda. „Žmonėms lieka trupiniai, todėl jie išvažiuoja. Svarbu kalbėti ne tik apie augimą, bet ir tai, ką galima žmonėms dalinti. Tačiau prisiminkime tai, kad Lietuvos ekonomika dabar sudaro 75 proc. ES BVP vidurkio, o prieš dešimt metų jis siekė vos 50 proc.“, – pasakoja ekspertas. Verta paminėti, anot R. Lazutkos, ir tai, ko nėra programose: „Lietuvoje nekalbama apie tai, apie ką kalba šiuolaikinis pasaulis, – pajamų ir turtinę nelygybę. Tai pagrindinės ekonomistų, sociologų ir kt. temos. Šnekama, kad pasaulis kenčia dėl didelės ir vis augančios nelygybės, o Lietuvoje tai pasakyti bijoma.“ Klausimų kelia mokesčių sistemos ignoravimas K. Lisausko teigimu, konservatorių plane apie mokesčių politiką neužsimenama dėl dviejų dalykų. Vienas jų – labai geras: „Tai gali reikšti, kad neplanuojami jokie drastiški pakeitimai mokesčių sistemoje, o tai, be abejonės, palanku verslui. Juk verslas mėgsta stabilumą ir galimybę, stengiasi išvengti staigmenų. Taip pat tai geras būdas pritraukti investicijų – tiek vidaus, tiek užsienio.“ Kitas dalykas, anot K. Lisausko, kurį gali reikšti mokesčių politikos nepaminėjimas, – tai, kad norint įsukti tokią mašiną, kokia yra numatyta ekonomikos proveržiui pasiekti, pradžioje reikės investicijų. „Jie kalba ir apie tam tikrų naujų agentūrų kūrimą, mokesčių lengvatas pradedantiesiems. Visa tai – papildomos išlaidos, iš kažkur tie pinigai turi ateiti“, – aiškina specialistas. Galbūt konservatoriai svarsto papildomai pasiskolinti, mano K. Lisauskas. Jo nuomone, skolintis ir investuoti yra protinga, bet tik kol investicijos atsiperka: „Visgi programoje tai nėra aiškiai aptarta ir aš pasigedau analizės ir argumentų, kaip jie tvarkytųsi su valstybės biudžeto pajamomis.“ R. Lazutka tvirtina, kad nutylėti pokyčiai plane išties galėtų reikšti tai, kad jokia kaita nenumatyta. „Tačiau dalyje apie socialinę apsaugą rašoma, kad bus keičiama socialinio draudimo sistema, pensijos bus finansuojamos iš valstybės biudžeto. Tam reikia pinigų valstybės biudžete. Tikint, kad tai bus pasiekta tik iš augimo, galima daryti išvadą, jog pertvarka vyks labai lėtai, dešimtmetį, o gal daugiau“, – svarsto specialistas.

Atnaujinta Vilniaus universiteto Teisės klinika sulaukė šalies vadovės dėmesio

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo atnaujintos Vilniaus universiteto Teisės klinikos atidaryme. Siekdama padėti socialiai pažeidžiamiems asmenims, Vilniaus universiteto iniciatyva įkurta Teisės klinika nemokamą teisinę pagalbą siūlo visiems, kam mokamos paslaugos yra sunkiai prieinamos. „Jau 18 metų nemokamą teisinę pagalbą savanoriškais pagrindais teikianti Teisės klinika – puikus savanorystės pavyzdys. Bendra studentų, universiteto, advokatūros veikla labai svarbi visiems. Tai galimybė šalies žmonėms spręsti teisines problemas ir teisinę pagalbą gauti prieinamu keliu“, – sakė šalies vadovė Kasmet į šalies savivaldybes nemokamos pirminės teisinės pagalbos kreipiasi apie 44 tūkstančiai Lietuvos žmonių. Net 70 procentų šalies advokatų veiklos koncentruota Vilniuje, kai mažesniuose miestuose praktikuoja tik po kelis advokatus, o tarp jų nelieka realios konkurencijos. Gyventojus nuo tokių mokamų teisinių paslaugų dažniausiai atbaido gana aukštos paslaugų kainos, dėl to stipriai sumažėja ir žmonių galimybė savo teises ginti teisinėmis priemonėmis. Tam, kad nemokama teisinė pagalba būtų prieinama kuo didesniam žmonių ratui visoje Lietuvoje, Teisės klinika konsultuoti pradeda nuotoliniu būdu – internetu. Taip pat ima teikti pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms ir pradedančioms verslo įmonėms. Neseniai Teisės klinika prisijungė ir prie Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos socialinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ bei nemokamą teisinę pagalbą ėmė teikti šeimoms, planuojančioms įsivaikinti ar globoti, asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje ir ieškantiems teisinių priemonių prieš smurtautoją, bei kampanijos partneriams – nevyriausybinėms organizacijoms. Pagalbą Teisės klinikoje savanoriškai teikia vyresniųjų kursų VU Teisės fakulteto studentai, o konsultacijų kokybę užtikrina fakulteto mokslo darbuotojai, profesionalūs advokatai ir teisininkai. Per metus į kliniką kreipiasi apie 4000 žmonių. Per visą savo gyvavimo laikotarpį pagalba suteikta jau 50 tūkstančių šalies gyventojų. Prezidentės spaudos tarnyba inf. ir nuotrauka  

Šiemet Lietuva pagal ekonomikos plėtros tempus užima 11 vietą ES

Ilgą laiką buvusi tarp ES lyderių pagal ekonomikos augimo tempus, šiais metais Lietuva savo BVP augina lėčiau. Šiandien Lietuvoje viešintiems Tarptautinio valiutos fondo atstovams šalies ekonomikos prognozes pristatę Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) ekspertai teigia, kad šalies ekonomikos plėtra jau pasiekė savo augimo potencialo ribą, tad norint paspartinti plėtrą, reikalinga „aukštesnė pavara“ – ryžtingesnės struktūrinės reformos. „Šiemet Lietuva pagal ekonomikos plėtros tempus užima 11 vietą Europos Sąjungoje, nors dar visai neseniai buvome vieni iš lyderių pagal BVP augimo tempą. Reikia pripažinti, kad ūkio augimas šiek tiek išsikvėpė ir yra labai arti savo augimo potencialo, todėl siekiant paspartinti ekonomikos plėtrą, reikia įjungti „aukštesnę pavarą“ ir struktūrines reformas įgyvendinti ryžtingiau ir geriau. Kitu atveju ekonomikos augimas bus letargiškas ir nepavyks greitai sumažinti nedarbo“, – sako LPK Užsienio ryšių ir paslaugų verslui departamento direktorius Aleksandras Izgorodinas. Ūkio augimas šiek tiek išsikvėpė ir yra labai arti savo augimo potencialo, todėl siekiant paspartinti ekonomikos plėtrą, reikia įjungti „aukštesnę pavarą“ ir struktūrines reformas įgyvendinti ryžtingiau ir geriau. Kitu atveju ekonomikos augimas bus letargiškas ir nepavyks greitai sumažinti nedarbo. Tai, kad Lietuvos BVP augimas yra lėtas ir mus pagal ūkio plėtrą lenkia nemažai valstybių, taip pat rodo, kad ekonomika jau pradėjo jausti pirmas konkurencingumo problemas. Darbo užmokestis auga kaip niekada sparčiai (šiemet atlyginimai išaugo 7 proc.) ir gerokai lenkia investicijų rodiklius. „Pavojų kelia tai, kad laisvos darbo vietos yra kuriamos gerokai sparčiau nei jos yra užimamos. Todėl, nepaisant sąlyginai pozityvių ekonomikos plėtros perspektyvų, darbo rinkoje jaučiamas disbalansas tarp darbo pasiūlos ir paklausos. Kartu su prastais demografiniais rodikliais šis disbalansas stipriai ribos nedarbo mažėjimą. Galima pateikti pavyzdį iš pramonės: per pastaruosius ketverius metus laisvų darbo vietų skaičius pramonėje išaugo 40 proc., tačiau užimtų darbo vietų skaičius padidėjo tik dešimtadaliu. Taigi nepaisant tebesitęsiančios ūkio plėtros, nedarbo lygis mažės lėtai ir iki metų pabaigos turėtų nusileisti iki 8 proc. ribos“, – teigia A.Izgorodinas. Pasak jo, ūkio augimą dirbtinai riboja dar keli veiksniai. Pirma, aukšta bazė, t.y. jau gana ilgą laiką Lietuvos ekonomika yra augimo stadijoje ir Lietuvos realusis BVP yra 4,7 proc. didesnis nei buvo prieš ekonominę krizę, o tai apsunkina ekonomikos plėtrą. Antra, vėluojantis ES paramos priemonių „įleidimas“ į ekonomiką blogina Lietuvos įmonių investicijų rodiklius. „Vertinant BVP komponentus, būtent vidaus investicijos šiuo metu yra silpniausia Lietuvos BVP grandis – šiemet jos nukrito 2,1 proc. ir vis dar yra 15 proc. mažesnės nei prieš krizę. Jeigu ES parama Lietuvos ekonomiką pasiektų greičiau, galima būtų tikėtis šiuos metus baigti su truputį spartesniu ekonomikos augimu“, – sako LPK atstovas. Jeigu ES parama Lietuvos ekonomiką pasiektų greičiau, galima būtų tikėtis šiuos metus baigti su truputį spartesniu ekonomikos augimu. Vėluojant ES pinigams, prie BVP plėtros šiuo metu labiausiai prisideda vidaus vartojimas. Dėl atsigavusios darbo rinkos (nedarbas sumažėjo iki 8,4 proc.) ir 7 proc. paaugusio darbo užmokesčio bei atitinkamai padidėjusios gyventojų perkamosios galios šiemet mažmeninės prekybos apimtys išaugo 6,7 proc. Pasak LPK ekspertų, didžiausias neapibrėžtumas dėl ekonomikos tendencijų iki šių metų pabaigos yra dėl investicijų. Jeigu bus pradėtos įgyvendinti ES paramos priemonės ir iki metų pabaigos įmonės gaus pinigus įrenginių atnaujinimui ir pajėgumų didinimui, tuomet galima pagrįstai tikėtis, kad BVP plėtra priartės prie 3 proc. ribos. Tuomet ES kontekste pagal ūkio plėtros tempus Lietuva pakiltų iš dabartinės 11 vietos į 6-8 poziciją. „Šiemet pagrindinis ekonomikos lokomotyvas ir toliau išliks vidaus vartojimas, o vartojimo augimo tempai turėtų išlikti stabilūs. Eksporto fronte galima tikėtis panašių tendencijų kaip ir pirmąjį šių metų pusmetį: ES rinkoje įmonės pagrindines jėgas dės į plėtrą Skandinavijoje, toliau mažės eksporto srautai į NVS rinką. Įmonės toliau žvalgysis naujose rinkose, o naujų rinkų kontekste didžiausias dėmesys bus skirtas JAV bei Kinijos rinkoms“, – prognozuoja A.Izgorodinas. Pramonininkų konfederacijos inf. Gintauto Kniukštos nuotrauka...

Seimas iš naujo svarstys naujojo Darbo kodekso projektą

Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė plenariniame posėdyje pristatė šalies vadovės dekretus, kuriuo Seimui pakartotinai grąžinti svarstyti Darbo kodekso projektas  bei lydimieji įstatymų pataisų projektai. Iš viso darbuotojo naudai Respublikos Prezidentė siūlo pataisyti 22 nuostatas iš 260 Darbo kodekso straipsnių, kad balansas tarp darbdavio interesų ir darbuotojų apsaugos būtų atkurtas, išsaugant esmines darbo santykių reformai būtinas nuostatas. Šalies vadovė į Darbo kodeksą siūlo grąžinti konstitucinę nuostatą, kad darbuotojas socialiniu požiūriu yra silpnesnė, mažiau derybinių galių turinti darbo santykių šalis. Kilus ginčui kodekso nuostatos turėtų būti aiškinamos darbuotojo naudai. Taip pat teikiamais siūlymais siekiama užtikrinti tinkamą apsaugą socialiai pažeidžiamiems žmonėms – neįgaliesiems, vieniems vaikus auginantiems, nepilnamečiams, sulaukusiems pensinio amžiaus, kenksmingomis sąlygomis ar naktimis dirbantiems asmenims. Socialiai jautriausioms darbuotojų grupėms, kai žmogus atleidžiamas iš darbo be jo kaltės darbdavio iniciatyva, įspėjimo terminą siūloma ilginti iki 3 mėnesių; atleidžiant darbdavio valia, išeitinė kompensacija siūloma didinti nuo 6 iki 8 darbuotojo vidutinių darbo užmokesčių (VDU). Kai darbo sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, siūloma mokėti ne 1, o 2 VDU dydžio išeitinę išmoką. Tais atvejais, kada darbdavys delsia atsiskaityti su darbuotoju, siekiama numatyti neribotą netesybų dydį, netaikant naujajame kodekse nustatytų 3 darbuotojo VDU „lubų“. Užtikrinant Konstitucijoje įtvirtintą žmogaus teisę laisvai pasirinkti darbą ir turėti saugias darbo sąlygas, šalies vadovė siūlo atsisakyti socialiai nesaugiausių – vadinamųjų nulinių, nenustatytos apimties darbo sutarčių. Pagal teikiamus pasiūlymus terminuotos darbo sutartys nuolatiniam darbui galėtų būti taikomos tik kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais. Į Darbo kodeksą siūloma grąžinti sudėtingiausiomis sąlygomis dirbančių darbuotojų apsaugą – kai žmogus dėl kenksmingų ar kitokių sąlygų dirba sutrumpintą darbo laiką, jam turi būti apmokama kaip už visą darbo laiką. Už nepertraukiamą darbą toje pačioje darbovietėje siūloma suteikti papildomas kasmetines atostogas. Prezidentė siūlo atsisakyti nuostatos dėl darbo tarybų steigimo privalomumo ir suteikti papildomą apsaugą profsąjungų lyderiams nuo nepagrįsto atleidimo iš darbo, nustatyti demokratiškesnę Trišalės tarybos sudarymo tvarką. Po valstybės vadovės dekretų pristatymo už tai, kad Darbo kodekso ir lydimųjų teisės aktų pataisų projektai būtų svarstomi iš naujo balsavo 95 Seimo nariai, už siūlymą laikyti įstatymus nepriimtais – 23 parlamentarai. Projektai toliau bus svarstomi pagrindiniais paskirtuose Socialinių reikalų ir darbo bei Biudžeto ir finansų komitetuose. Prie šių klausimų svarstymo Seimo posėdyje planuojama sugrįžti rugsėjo 14 d. Seimas naująjį Darbo kodeksą priėmė birželio 21 d. Jis kartu su lydimaisiais teisės aktų pakeitimais yra vienas iš septynių naujojo socialinio modelio sukūrimo paketų, kuriuo numatoma tobulinti darbo santykių reglamentavimą. www.verslaspolitika.lt ir www. lrs.lt

Lietuvos Prezidentė susitiko su Vokietijos Federaline Kanclere Angela Merkel

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vokietijos Kanclerės Angelos Merkel kvietimu Berlyne dalyvavo neformalioje darbo vakarienėje, kurios tikslas buvo aptarti pasirengimą artėjančiam Bratislavos viršūnių susitikimui dėl ES-27 ateities. Susitikimo, į kurį taip pat atvyko Latvijos, Portugalijos, Maltos premjerai ir Kipro vadovas, tikslas – surasti Europos Sąjungą vienijančias, o ne skaldančias sritis. Lietuvos vadovė pabrėžė, jog šiandien Europai vienybė reikalinga kaip niekada anksčiau. ES krečia tapatybės ir pasitikėjimo krizė. Nesulaukę greitų ir veiksmingų sprendimų dėl Europą krečiančių migracijos ir nedarbo problemų, vos ne kasdien gyvenant terorizmo baimėje, žmonės vis mažiau pasitiki Europos Sąjunga. Pasak Prezidentės, tai gali dar labiau Europoje sustiprinti populistines, euroskeptiškas ir radikalias jėgas, kurios norėtų, jog ir kitos ES valstybės narės pasektų Jungtinės Karalystės pavyzdžiu. Šalies vadovės teigimu, Lietuva griežtai pasisako prieš bet kokį atskirų blokų ES viduje kūrimą. Pasak Prezidentės, šiuo sudėtingu ES laikotarpiu būtina ieškoti būtent tų sričių, kurios vienija visas valstybes nares ir tinkamai atlieptų į Europos žmonių lūkesčius. Taip pat būtina imtis visų priemonių ES piliečių saugumui užtikrinti, gerinti ES išorinės sienos apsaugą, stiprinti bendradarbiavimą keičiantis žvalgybine informacija, apjungti duomenų bazes, geriau kovoti su hibridinėmis, kibernetinėmis ir energetinio saugumo grėsmėmis. Prezidentė taip pat pabrėžė, jog ekonominė gerovė – labai reikšmingas veiksnys užtikrinant stabilumą ir atkuriant žmonių pasitikėjimą ES. Todėl būtina veiksmingai kovoti su nedarbu, stiprinti vieningą ES rinką, skatinti skaitmeninę ekonomiką, mažinti skurdą. Šalies vadovė atkreipė dėmesį ir į pasikartojančius išpuolius prieš kitų ES šalių piliečius Jungtinėje Karalystėje ir paragino bendromis jėgomis siekti, kad būtų imtąsi visų reikalingų veiksmų jiems sustabdyti.   Birželį Jungtinės Karalystės žmonėms balsavus už pasitraukimą iš Europos Sąjungos, 27 valstybių bendrija siekia atsižvelgti į „Brexit“ referendumo pamokas, įvertinti sritis, kurias būtina reformuoti ir keisti, aptarti, kaip įveikti ES ištikusią pasitikėjimo krizę bei atremti sudėtingus migracijos, terorizmo, saugumo ir ekonominius iššūkius. Praėjusią savaitę  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Vokietijos gynybos ministre Ursula von der Leyen. Susitikime kalbėta apie Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą stiprinant regiono saugumą ir Varšuvoje patvirtintų NATO gynybos bei atgrasymo priemonių įgyvendinimą. Pasak šalies vadovės, Vokietija yra galingiausia ekonominė ir politinė galia Europoje, todėl šios valstybės lyderystė užtikrinant NATO rytinio flango saugumą yra labai reikšminga Lietuvai bei kitoms Baltijos šalims. Atsižvelgdama į įtemptą saugumo situaciją NATO pasienyje, Vokietija ėmėsi vadovaujamo vaidmens formuojant tarptautinį NATO batalioną Lietuvoje. Prie šio bataliono taip pat prisijungs Belgijos, Olandijos, Liuksemburgo, Norvegijos ir Prancūzijos kariai. Planuojama, jog batalionas bus galutinai suformuotas ir pradės funkcionuoti pilna sudėtimi jau 2017 metais. Tarptautiniai NATO batalionai, vadovaujami Jungtinės Karalystės, Kanados ir JAV, bus atitinkamai dislokuoti Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Prezidentės teigimu, Vokietija yra mūsų partnerė ir modernizuojant Lietuvos karines pajėgas, ginkluotę bei kitą karinę techniką. Mūsų šalis jau įsigijo vokiškas haubicas „PZH2000". Pasirašytos sutartys su Vokietijos gamintojais dėl vienų moderniausių pasaulyje pėstininkų kovos mašinų „Boxer" ir automatų bei granatsvaidžių įsigijimo. Šiuo metu Vokietijos oro pajėgos kartu su Prancūzijos naikintuvais vykdo Baltijos šalių oro policijos misiją. Ministrė pasiūlė Lietuvai pasinaudoti Vokietijos gynybos ministerijos patirtimi kaip užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą vykdant viešuosius pirkimus ir pakvietė mūsų šalies atstovus atvykti susipažinti su savo sistema. Prezidentės spaudos tarnyba. R. Dačkaus nuotr. (Prezidentės kanceliarija)....

M. Drunga. Vokietija liks Vokietija. Bet ką tai reiškia?

„Trečiadienį kanclerė Angela Merkel padėjo kortas ant stalo ir Bundestage drožė gerą prakalbą, galbūt pačią geriausią savo politiniame gyvenime. Joje ji stojo ginti savo politiką dėl pabėgėlių ir pareiškė, jog 2017 m. dar kartą sieks kanclerystės“, – rašė Leipcigo „Volkszeitungas“. Regensburgo „Mittelbayerische“ irgi pavadino kanclerės kalbą „verčiančia labai gerai susimąstyti“ ir tęsė: „Po vienerių metų, kupinų jai tekusių išbandymų, į ją taikomų kritikos strėlių iš partijos draugų ir daugelio iškilusių abejonių ir patirtų smūgių, kaip antai krikščionių demokratų pralaimėjimas šalies šiaurės rytuose, per Meklenburgo-Pomeranijos žemės rinkimus, Angela Merkel kvietė Bundestago partijas vienytis prieš dešiniuosius populistus. Tai nebuvo joks desperacijos žingsnis iš kanclerės, pažiūrėjusios žemyn ir išvydusios prarają, pusės, tai buvo apeliavimas į nešališkumą, teisingumą, kartu ir nuolankumą piliečių atžvilgiu“, – pagyrė ją šiaurinės Bavarijos miesto Regensburgo laikraštis. Net ir Budapešto dienraštis „Nepszava“ liko maloniai nustebintas. Pasak jo, „kritikams, kurie dar vis jai prikaišioja jos kadaise ištartą šūkį: „mes tai įveiksime“, ir galvoja, jog per didelis pabėgėlių skaičius Vokietiją pakeis į blogąją pusę, A. Merkel atsakė nauju šūkiu: „Vokietija ir liks Vokietija!“ Kanclerė siekė skleisti optimizmą. Priešindamasi savo šalyje vyraujančiai nuomonei, ji tikino, kad pabėgėlių situacija Vokietijoje pasitaisė, ir kad į Vokietiją atvykstančių bėglių skaičius stipriai ir tvariai sumažėjo“, – dėstė Vengrijos sostinės dienraštis. Tai, kad A. Merkel nepasiduoda ir „siekia įžengti į naują fazę“, pastebėjo ir Austrijos sostinės dienraštis „Standard“. Jis atkreipė dėmesį, kad Vokietijos kanclerė „nebekartojo savo anksčiau veiksmingumą ir pasitikėjimą liudijančio, bet dabar lyg užstrigusi plokštelė skambančio sakinio „mes tai įveiksime“, o vietoje to labiau kliovėsi padėties aiškinimu. Tai jai išeis tik į naudą“, – rašė Vienos laikraštis. O pasak Berlyne ir Hamburge leidžiamo nacionalinio Vokietijos dienraščio „Welt“, „A. Merkel vėl apsireiškė kaip prezidentinė tautos kanclerė, stovinti virš visų partinių rietenų ir bandanti sulydyti visas respublikos jėgas į tikrai didelę koaliciją prieš „Alternatyvą Vokietijai“. Bet jei anksčiau tylėjimas apie šią dešiniųjų populistų partiją buvo laikomas paskutiniu išminties žodžiu, tai dabar sukilo padorieji ir žodžio pareikalavo jie. „Tačiau argi jau pats didelės padoriųjų koalicijos prieš ją sudarymas nereikš, kad „Alternatyva Vokietijai“ liks amžinai gyva?“ – klausė Šiaurės Vokietijos nacionalinis dienraštis. Kaip tik to ir prisibijojo Čilės dienraštis „Mostrador“: „tokios prieš užsieniečius, musulmonus ir A. Merkel programą nusistačiusios partijos iškilimas kelia pavojų A. Merkel vadovaujamos krikščionių demokratų sąjungos (CDU) perrinkimui – ypač dėl to, kad kanclerę vis labiau spaudžia ir jos seseriškoji krikščionių socialų sąjunga (CSU) bei jų koalicijos partneriai socialdemokratai (SPD), jau besitaikantys laimėti 2017 m. rinkimus.“ Gali būti, kad Vokietijos partijoms iš tiesų pasiseks atimti iš A. Merkel valdžią. Tačiau tada gali greit ateiti diena, kuomet vokiečiai turės suvokti, ko jie neteko. „Juk nei CDU ir CSU, nei SPD neturi kitos tokios asmenybės kaip ji, šitaip sugebančios daug ką sujungti“, – teigė Čilės sostinės laikraštis. Maskvos dienraštis „Nezavisimaja gazeta“ pažymėjo, jog „kanclerė kvietė politikus rinktis nuosaikų kalbėjimo būdą. Tuo ji ragino nepasiduoti partijos „Alternatyva Vokietijai“ propagandai, bet taikė ir į kritikus savo pačios aplinkoje“. Nepriklausomas Maskvos laikraštis priminė, jog „visos parlamentinės partijos Meklenburge-Pomeranijoje prarado balsų, gal dėl to joms ir neatrodė tinkama ponios A. Merkel krikščionis demokratus per daug pliekti“. Kaip pranešė Vokietijos radijas „Deutschlandfunk“, tai, kad „visos partijos aną savaitgalį pralošė“, – pripažino ir Vokietijos socialdemokratų frakcijos Bundestage vadovas Thomas Oppermannas. Pasak Šanchajaus dienraščio „Jiefang Ribao“, A. Merkel reikia ne tik „spręsti pabėgėlių problemą, bet užvis labiausiai struktūrines šalies problemas. Visų pirma piliečiams rytinėje Vokietijos dalyje trūksta ekonominio saugumo bei perspektyvų. Tik tuo atveju, jeigu A. Merkel pavyks visą Vokietiją stumtelėti į priekį ir įgyvendinti vidaus vienybę, ji turės geras galimybes būti perrinkta“, – rašė Kinijos regioninis laikraštis. Galop, Vokietijos radijo „Deutschlandfunk“ apžvalgininkas Stephanas Detjenas savo autoriniame komentare vis dėlto teigė, jog A. Merkel kalboje pasireiškė „neišsprendžiamas prieštaravimas“: Viena vertus, „sakydama, kad „pokyčiai – nieko blogo“, ji bandė, nurodydama ir į savo pačios gyvenimo kelią, žmones padrąsinti. Antra vertus, tuo pačiu atsikvėpimu ji pažadėjo: „Vokietija liks Vokietija, su viskuo, kas mums joje miela ir brangu“. „Tačiau Vokietija tos kanclerės, kuri aiškina, kad prie šios šalies priklauso ir islamas, labai jau toli nuo lūkesčių tų žmonių, kurie nuo A. Merkel nusisuka protestuodami ar net su neslepiama neapykanta. Todėl jos taikyti bandžiusios kalbos parlamente pabaiga yra tik pradžia to aiškinamojo darbo, kuris per būsimuosius rinkimų metus dar jos laukia“, – rašė Vokietijos radijo komentatorius. Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ....

A. Butkevičius. Būkime atviri : po Prezidentės veto darbo santykių reforma išsikvėpė

Pradedame paskutinę šios kadencijos Seimo sesiją. Vyriausybė labai atsakingai parengė ir peržiūrėjo teikiamų įstatymų projektų paketą. Ministerijoms buvo rekomenduota neteikti tų projektų, kurių akivaizdžiai nespės parengti ir kurie nesprendžia sisteminių problemų. Taip pat buvo rekomenduota apjungti panašias nuostatas reglamentuojančių įstatymų pataisas. Taigi siūlome svarstyti Seime jau registruotus ar grąžintus patobulinti teisės aktų projektus ir naujus, Seime dar neregistruotus, bet turinčius esminės įtakos valstybės politikai, ekonomikai, finansams ir socialinei raidai. Įstatymų leidybos prioritetai – įstatymai, susiję su ateinančių metų valstybės ir savivaldybių biudžetais bei Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetais, taip pat įstatymai, įgyvendinantys Vyriausybės programos nuostatas ir 2016-ųjų metų prioritetus. Ir trečioji grupė – įstatymai, įgyvendinantys arba perkeliantys Europos Sąjungos teisės aktus, dėl kurių pradėta Europos Sąjungos teisės pažeidimų procedūra. Seimo Sesijai teikiamų naujų įstatymų projektų pristatymą pradėsiu nuo teisės aktų, skatinančių stabilų ekonomikos augimą. Iš pradžių noriu priminti šią tendenciją patvirtinančius statistikos duomenis. Kaip rodo naujausia IBM  ataskaita apie tarptautinių investicijų plėtros tendencijas („Global Location trends 2016“), Lietuva užima 10 vietą pasaulyje pagal tiesioginių užsienio investicijų projektų planuojamas sukurti darbo vietas milijonui gyventojų ir pagal šį rodiklį pralenkė Baltijos kaimynes. Pernai buvome 18-oje to paties reitingo vietoje. Ataskaitos rengėjai teigia, kad planuojamos darbo vietos leidžia labai tiksliai įvertinti užsienio kapitalo investicijas. Be to, investuotojai mūsų šalyje planuoja steigti žinioms imlesnes ir aukštesnę vertę kuriančias darbo vietas. Šis rodiklis taip pat pakelia Lietuvą į tokių šalių dešimtuką. Tik dvi šalys patenka į abu dešimtukus – Lietuva ir Airija. Tai geras ženklas mūsų šaliai, nes aukštesnės kvalifikacijos ir gerai apmokamos darbo vietos garantuoja ekonomikos stabilumą ateities technologijų amžiuje. Praėjusį pusmetį sulaukėme didžiausios plyno lauko investicijos. Danijos bendrovė Marijampolės laisvojoje ekonomikos zonoje planuoja statyti langų ir durų gamyklą. Beveik 130 mln. eurų investicija sukurs daugiau kaip 1400 darbo vietų. Svarbus ir kitas ekonominis faktorius. Realus darbo užmokestis, kuris skaičiuojamas įvertinus kainų pokyčius, šiais metais viršijo prieškrizinį lygį ir yra didžiausias per visą nepriklausomybės laiką – 771,9 euro. Ekonomistai pripažįsta, kad atlyginimų augimą paskatino ir nuoseklus minimaliosios mėnesinės algos kėlimas. Per šią kadenciją ją didinome penkis kartus. Štai naujausi Statistikos departamento duomenys. Vidutinis darbo užmokestis per šių metų antrąjį ketvirtį išaugo 8,1 procento, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Privačiame sektoriuje atlyginimai išaugo net 9,4 procento, o viešajame sektoriuje – beveik 6 procentais. Seimui teiksime įstatymų projektus, kurie turės įtakos tolesniam atlyginimų didėjimui, sudarys palankesnes sąlygas verslui, ypač regionuose. Dabartinės darbo apmokėjimo sistemos trūkumai paskatino parengti „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą, sudarantį teisinį pagrindą pakelti atlyginimus mažas algas gaunantiems kvalifikuotiems darbuotojams, pavyzdžiui, kultūros ir meno, sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, socialiniams darbuotojams, ugniagesiams gelbėtojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Iš viso – beveik 100 tūkstančiui žmonių. Gerokai padidinus minimaliąją mėnesinę algą, jų atlyginimas beveik susilygino su nekvalifikuotą darbą dirbančiųjų algomis. Šis įstatymas padės ištaisyti ir kitus netolygumus, kaip antai – susidariusias didelius darbo užmokesčio skirtumus tarp atskirų sričių biudžetinių įstaigų. Naujos redakcijos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas suteiks daugiau finansinių galių smulkiajam ir vidutiniam verslui – didžiausiam darbdaviui ir svarbiam regionų ekonomikos varikliui. Dėl naujos įmonių finansinių duomenų apskaitos tvarkos padaugės šios kategorijos įmonių, kurios galės dalyvauti programose ir konkursuose, finansuojamuose Europos Sąjungos paramos lėšomis. Vyriausybėje kiekvieną mėnesį įvertiname, kaip rengiami ir įgyvendinami 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinės paramos investicijų projektai. Naujausiais (birželio 30 d.) Europos Komisijos duomenimis, Lietuva yra antra (po Estijos) tarp naujų ir penkta tarp visų Europos Sąjungos šalių pagal pripažintas deklaruotinomis, t.y. tikslingai investuotas paramos lėšas. Lietuva jau investavo 4 procentus lėšų, kai Europos Sąjungos vidurkis yra 1,6 procento. Kad išjudintume sustingusią valstybinės žemės nuomos rinką regionuose ir paskatintume savivaldybes sudaryti palankesnes ir objektyvesnes žemės nuomos sąlygas investuotojams, parengėme Žemės ūkio įstatymo pataisas. Dabar valstybinės žemės nuomos aukcionų dalyviai gana dažnai piktnaudžiauja procedūromis – labai padidina pradinę žemės nuomos kainą, o vėliau nepasirašo nuomos sutarties arba, įgiję teisę naudotis sklypu, jokios veiklos nevykdo. Įstatymo pakeitimai leistų savivaldybei pasirinkti iš trijų skirtingų žemės nuomos būdų, atsižvelgiant į tai, kokios naudos tikimasi gauti. Šio įstatymo projektas numato ir greitesnę nuomos procedūrą. Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pataisos taip pat sutrumpins būtinas biurokratines procedūras, kurios suteikia galimybę greičiau gauti mokesčių lengvatų. Tikimės, kad sudarytos palankesnės sąlygos sudomins investuotojus ir suaktyvins laisvųjų ekonominių zonų veiklą. Verslas mokesčių lengvatų galės gauti iškart po to, kai savivaldybė įmonei išnuomos sklypą. Dabar gi lengvatos įsigalioja tik po tam tikro laiko, sudarius sutartį su laisvąją ekonominę zoną valdančia bendrove. Kurdami palankesnę aplinką investicijų įvairovei, siūlome įteisinti alternatyvų skolinimąsi – sutelktinį finansavimą, kad verslas galėtų investuoti, pasidalydamas riziką ir taip apsaugodamas skolinančiųjų interesus. Parengtas Sutelktinio finansavimo įstatymo projektas leis fiziniams ir juridiniams asmenims per sutelktinio finansavimo platformas viešai skolintis profesinėms, mokslo, tiriamosioms ir kitoms reikmėms, išskyrus vartojimą. Verslą pradedantys arba jį plėtojantys asmenys galės greičiau ir palankesnėmis sąlygomis gauti reikalingų lėšų bei pasitikrinti verslo idėjos gyvybingumą. Tai ypač aktualu vykdant naujus perspektyvius projektus. Lietuva dar nepradėjo taikyti Europos Sąjungos direktyvos trečiųjų šalių piliečiams – aukštos kvalifikacijos specialistams nustatyti bendrą schemą atitinkančias palankesnes imigracijos taisykles. Šios tvarkos reikia tam, kad vadovus, specialistus, aukštąjį išsilavinimą turinčius stažuotojus būtų galima laikinai perkelti iš trečiosiose valstybėse įsisteigusių bendrovių į Lietuvoje įsteigtus jų filialus. Yra parengtos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisos, kurios sudarys palankesnes sąlygas bendrovių personalo politikai ir prisidės prie mūsų šalies ekonominės plėtros ir konkurencingumo didinimo. Seimui svarstyti pateiktas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo projektas, apibrėžiantis naują šių įmonių vadovų skyrimo tvarką ir pareigų ėjimo terminą. Numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įmonių vadovu asmuo būtų skiriamas konkurso būdu ketverių metų kadencijai. Jeigu jo darbas pasibaigus kadencijai įvertinamas gerai ir labai gerai, tokio vadovo kadencija yra pratęsiama dar ketveriems metais. Panašius bendruosius principus siūlome įtvirtinti ir skiriant viešojo sektoriaus įstaigų vadovus. Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo projekte taip pat numatome priėmimą į pareigas konkurso būdu ketverių metų kadencijai, kasmetį įstaigos vadovų veiklos vertinimą ir galimybę dirbti dar vieną kadenciją. Pasibaigus dviem kadencijoms, buvusiems vadovams neatimama teisė vėl dalyvauti konkurse toms pačioms pareigoms eiti. Ši nuostata sulaukė nevienareikšmiško įvertinimo. Noriu priminti, kad iki šiol valstybės ir savivaldybės įmonių bei biudžetinių įstaigų vadovų darbo trukmė apskritai buvo neribojama – tik priklausė nuo valdžioje esančios partijos valios. Mes siūlome įvesti maksimalų dviejų kadencijų terminą ir neatimti iš žmogaus pilietinės teisės vėl pretenduoti į tas pačias pareigas. Atrankos skaidrumą ir pagrįstumą turi garantuoti atrankos komisija, kurios posėdžio eiga fiksuojama – daromas skaitmeninis garso arba vaizdo įrašas. Vienas svarbiausių mūsų Vyriausybės darbų – sudėtingo ir didžiulio energetikos sektoriaus modernizavimas, kuris yra gyvybiškai būtinas, nepaisant sėkmingai įgyvendinamų strateginių projektų. Iki šiol jokia Vyriausybė nedrįso imtis tokios reformos, nes reikėjo ardyti atskirose srityse įsitvirtinusias monopolijas. Mūsų pradėtų permainų strateginis tikslas – pertvarkyti ūkį, kuriam reikia didelių žaliavos sąnaudų, ir pradėti taikyti pažangias, energiją taupančias technologijas, vietoj importuojamo kuro plačiau naudoti konkurencingus vietinius ir atsinaujinančius išteklius. Tai – energetinio saugumo, konkurencingumo ir taupumo pagrindas ateities energetikai. Tokios pertvarkos svarbą įvertino Europos Komisija. Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektas bus finansuojamas pagal vadinamąjį Junkerio planą. Jam Europos investicijų bankas skirs iki 190 mln. eurų paskolą 17-ai metų. Laikydamiesi energinio modernizavimo strategijos inicijuojame naują ilgalaikį projektą – vėjo elektrinių plėtrą jūroje. Siekiant pritraukti patikimus investuotojus į vėjo energetikos projektus Baltijos jūroje, valstybės lėšomis bus atlikti būtini geologiniai, hidrologiniai, poveikio aplinkai tyrimai, kurie padės įvertinti tokių projektų perspektyvas ir galimybes. Kitaip tariant, laisvosios ekonominės zonos veiklos modelio pagrindu bus kuriama laisvoji ekonominė zona jūroje vėjo jėgainėms statyti. Seimui jau pateiktas Atsinaujinančių išteklių energe...

Prieš kelionę į Berlyną – susitikimas su Europos Vadovų Tarybos Pirmininku

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., Prezidentė D. Grybauskaitė ES ateitį aptars su Vokietijos Federaline Kanclere Angela Merkel Berlyne. Prieš kelionę į Berlyną Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Europos Vadovų Tarybos Pirmininku Donaldu Tusku. Susitikime aptartas pasirengimas ES-27 valstybių vadovų susitikimui, kuris įvyks kitą savaitę Bratislavoje ir kuriame bus diskutuojama dėl Europos Sąjungos ateities. Šalies vadovė pabrėžė, jog „Brexit“ balsavimas atskleidė visos ES problemas. Susidūrus su šiandienos iššūkiais, tokiais kaip nestabili ekonominė situacija, nedarbas, masinė migracijos krizė, terorizmas, Europa nesugeba greitai ir veiksmingai jų atremti. O tai mažina žmonių pasitikėjimą visa ES ir skatina euroskeptikų bei populistinių jėgų sustiprėjimą. Prezidentės teigimu, būtina labai atsakingai atsižvelgti į „Brexito“ pamokas ir pateisinti ES piliečių lūkesčius. Šiuo metu vienas pagrindinių ES tikslų užtikrinti, kad visi ES piliečiai jaustųsi saugiai. Tai pasieksime veiksmingai stiprindami išorės sienų apsaugą, stiprindami ES pajėgumus efektyviai atremti hibridines, kibernetines ir energetinio saugumo grėsmes bei keisdamiesi informacija apie teroristus. Pasak Lietuvos vadovės, antrasis ES tikslas – auganti ir konkurencinga ekonomika. Todėl būtina nedelsiant kovoti su įsisenėjusiomis nedarbo problemomis, gerinti verslo sąlygas, mažinti biurokratinius suvaržymus, stiprinti skaitmeninę ekonomiką, įveikti skurdą bei socialinę atskirtį. Prezidentė taip pat pabrėžė, jog Jungtinė Karalystė buvo, yra ir išliks labai svarbi ES partnerė. Tačiau, šalies vadovės teigimu, ES visados ištikimai gins 4 pamatines savo laisves – laisvą asmenų, kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimą....

Konservatoriai jau raiko būsimos valdžios pyragą

Irena Degutienė

Birutė Vyšniauskaitė, www.lrt.lt Pastarosiomis dienomis buvęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vadovas, opozicijos lyderis Andrius Kubilius prakalbo, esą po Seimo rinkimų naują vyriausybę formuos būtent konservatoriai, o kiti galimi valdančiosios koalicijos partneriai tik šliesis prie jų. LRT.lt šaltiniai TS-LKD partijoje neneigė, kad galimais valdžios postais konservatoriai jau dalijasi ir tarp partijos lyderio Gabrieliaus Landsbergio šalininkų ir senbuvių vyksta įnirtinga kova. Apie tai, kad partijos patriarcho Vytauto Landsbergio anūkui G. Landsbergiui siekiama atiduoti premjero postą, jau buvo kalbėta anksčiau. Greičiausiai tai bus patvirtinta ir šeštadienį vyksiančioje partijos taryboje. Planuojama paskelbti ir šešėlinį konservatorių ministrų kabinetą. Buvusiam premjerui – finansų ministro postas? Anksčiau politiniuose kuluaruose buvo kalbama, kad buvęs konservatorių lyderis A. Kubilius siekia išvykti iš Lietuvos ir dairosi kokio nors posto Europos Sąjungos (ES) struktūrose. „Nesiruošiu į Briuselį, nes kokio gi posto ten dabar tikėtis? Komisaro? Juk juo šiuo metu dirba Vytenis (socialdemokratas Vytenis Andriukaitis – LRT.lt). Jo ir Europos Parlamento kadencija truks iki 2019 m. Niekas gi komisaro kadencijos viduryje neatšauks“, – sakė A. Kubilius. Paklaustas, ar tiesa, kad sėkmės rinkimuose atveju jam iki 2019 m. konservatorių ministrų kabinete galėtų būti patikėtas finansų ministro portfelis, tiesaus atsakymo A. Kubilius vengė. „Nieko per daug nesitikiu, tik tikiu, kad mūsų partija dalyvaus sudarant valdančiąją koaliciją ir būsima vyriausybė bus stipri“, – teigė A. Kubilius. Prie vieno portfelio – po kelis kandidatus LRT.lt žiniomis, buvusiai finansų ministrei Ingridai Šimonytei, kuri su konservatoriais dalyvaus Seimo rinkimuose, šešėlinėje vyriausybėje gali būti patikėtas sveikatos apsaugos ministro postas. Bet neatmestina galimybė, kad I. Šimonytės pavardė gali atsidurti ir prie premjero posto. Greičiausiai tuo atveju, jei Seimo rinkimų rezultatai G. Landsbergiui būtų nepalankūs. A.Kubilius minėtas kaip galimas finansų ministras. Bet finansų ministro kėdės neatsisakytų ir buvęs jo patarėjas Mykolas Majauskas. Prie Švietimo ir mokslo ministerijos durų rikiuojasi parlamentarai Valentinas Stundys ir Mantas Adomėnas bei Kauto technologijos universiteto rektorius Petras Baršauskas. Ūkio ministro kėdę jau matuojasi Tomas Langaitis ir Adomas Audickas. Greičiausiai be ministro portfelio neliktų konservatorių rinkimų štabo vadovas, Seimo narys Dainius Kreivys, kurį iš ūkio ministro posto A. Kubiliaus vyriausybėje buvo išprašiusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Dabar jau D. Kreivys dairosi į Energetikos ministeriją. Šešėliniu kultūros ministru išlieka parlamentaras, operos dainininkas Vytautas Juozapaitis. Bet jam į nugarą žiūri buvusi europarlamentarė, šiuo metu viena aktyviausių partijos lyderio G. Landsbergio komandos narių Radvilė Morkūnaitė. Jei nepavyktų nurungti V. Juozapaičio, kurio, kaip kalbama tarp konservatorių, santykiai su G. Landsbergiu – ne itin draugiški, tuomet R. Morkūnaitei galėtų būti patikėtas Aplinkos ministerijos vairas. Tačiau šešėliniame partijos ministrų kabinete ties šia ministerija minimas ir Seimo narys Pauliaus Saudargas. Vadovauti Krašto apsaugos ministerijai norėtų praėjusios kadencijos Seime Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) vadovavęs parlamentaras Arvydas Anušauskas, o jo kolegei buvusiai krašto apsaugos ministrei Rasai Juknevičienei sėkmės atveju per rinkimus gali tekti tenkintis NSGK pirmininko pareigomis. Kalbama, jog kol kas į žemės ūkio ministro postą konservatoriai, be jau kartą šias pareigas ėjusio Kazio Starkevičiaus, nelabai ką ir randa. Diplomatijos vadovo portfelio jau seniai siekia buvęs Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis. Jis jį ir gautų, nors šešėlinėje konservatorių vyriausybėje ties Užsienio reikalų ministerija su dideliu klaustuku įrašyta ir buvusio šios žinybos vadovo, parlamentaro Audroniaus Ažubalio pavardė. Tarp galimų Socialinių reikalų ir darbo ministerijos vadovų konservatoriai mini partijos vykdomąją sekretorę Moniką Navickienę ir Seimo narį Donatą Jankauską, jau turėjusį šį portfelį. Sėkmės rinkimuose atveju konservatoriai dairytųsi ir į Seimo pirmininko postą. Su LRT.lt bendravę partijos atstovai prasitarė, kad jis galėtų būti patikėtas konservatorių veteranei dabartinei Seimo vicepirmininkei Irenai Degutienei arba A. Kubiliui. Kokios buvusio Ukrainos ministro galimybės? Dar vasaros pradžioje konservatoriai džiaugėsi, kad su jais galimai formuojant valdžią sutiko dalyvauti buvęs Ukrainos ekonomikos ministras Aivaras Abromavičius. Jis pats apie galimybę sugrįžti į Lietuvą ir siekti kokio nors posto, aiškaus atsakymo nebuvo davęs. Tačiau kai kurie Lietuvos konstitucinės teisės specialistai abejojo, ar šis žinomas lietuvis galėtų būti ministru, nes jis turi ir Lietuvos, ir Ukrainos pilietybes. Tampant ministru, reikia duoti priesaiką Lietuvos Respublikai, todėl jam tektų atsisakyti Ukrainos pilietybės. Iš viso šešėliniame konservatorių ministrų kabinete gali būti įrašyta apie keturiasdešimt kandidatų, tarp kurių, vis artėjant Seimo rinkimų dienai spalio 9-ąją, konkurencinė kova tik aštrės. Jau derasi su „valstiečiais“? Seime jau kurį laiką netyla kalbos, jog derybos dėl galimybės formuoti valdančiąją daugumą pastaruoju metu itin aktyviai vyksta tarp „valstiečių“ ir konservatorių. „Kalbasi partijų lyderiai“, – LRT.lt teigė A. Kubilius. Tačiau „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis kategoriškai neigė vedąs derybas dėl būsimos valdžios formavimo ar galimų postų dalybų: „Bendrauju su visais. Ir su socialdemokratų lyderiu Algirdu Butkevičiumi, ir su G. Landsbergiu. Bet derėtis dėl galimos koalicijos šiuo metu neprotinga. Žiūrint į reitingus, atrodo vienaip, o išėjus į gatvę – visai kitaip. Mano arba Sauliaus Skvernelio reitingai auga, partijos krenta. Viskas paaiškės po rinkimų. Jei konservatoriai teigia, kad jie jau beveik laimėjo rinkimus, tai jie sau tokiomis kalbomis tik kenkia.“ R. Karbauskis neneigė, kad jo partijos kandidatas į premjero postą yra buvęs vidaus reikalų ministras S. Skvernelis. Tačiau, anot „valstiečių“ lyderio, jeigu galimos koalicijos partnerius pavyktų įtinkinti, kad vyriausybei turėtų vadovauti ne kokios nors partijos atstovas, o profesionalas, tuomet partija atsisakytų pretenduoti į šį postą. R. Juknevičienė neturi jokių šansų laimėti? Paklaustas, ar jo reveransas nekandidatuoti vienoje Aukštaitijos vienmandatėje apygardoje su konservatore R. Juknevičiene nereiškia, jog vis dėlto kažkokių susitarimų su konservatoriais būta, R. Karbauskis pareiškė, jog ji neturi jokių šansų laimėti prieš „valstiečių“ atstovę Guodą Burokienę. „G. Burokienė yra Lietuvos kaimo bendruomenių asociacijos pirmininkė. Panevėžio kaimo bendruomenės – pačios stipriausios, todėl man net nekyla abejonių, kas ten laimės rinkimus. Bet apie tai galėsime pakalbėti irgi po rinkimų“, – teigė R. Karbauskis. Jis taip pat dar kartą patvirtino, jog „valstiečių“ nuostata nedalyvauti valdančiojoje koalicijoje su Darbo bei „Tvarkos ir teisingumo“ partijų atstovais tebegalioja. Paaiškėjus, kad buvęs liberalų lyderis Eligijus Masiulis 90 tūkst. ar 106 tūkst. eurų iš koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimundo Kurlianskio paėmė partijos reikalams, tuomet, pasak R. Karbauskio, tokia pati pozicija galiotų ir liberalų atžvilgiu. „Jeigu tokias žinias sužinotume jau susiformavus koalicijai, tai arba išeitume patys, arba turėtų pasitraukti liberalai“, – neabejojo „valstiečių“ lyderis.

Premjeras Algirdas Butkevičius neketina tikrintis pasitikėjimo Seime

Prasidėjo Seimo rudens sesija, tačiau premjeras A. Butkevičius nežada prašyti parlamentarų, kad šie  balsuotų už pasitikėjimą jo vadovaujama Vyriausybe. Tokį raginimą trečiadienį išsakė konservatorių ir liberalų partijų pirmininkai Gabrielius Landsbergis ir Remigijus Šimašius. Reaguodami į prezidentės raginimą atsistatydinti krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui, socialdemokratai antradienį pareiškė abejojantys dėl prezidentės gebėjimo vykdyti tiesiogines pareigas. Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų sąjūdžio vadovai socialdemokratų pareiškimą pavadino „desperacijos ir žemos politinės kultūros demonstracija, kuri kenkia valstybės konstitucinės santvarkos autoritetui, žmonių pasitikėjimui konstitucinėmis Vyriausybės ir premjero institucijomis ir jų sugebėjimu veikti atsakingai“. „Žinote, ką kalba tie du ponai politikai, man tikrai nerūpi, ir ką mano kyšininkavimu stambiu mastu įtariamo E.Masiulio bendražygis ir privačių darželių tinklo savininkės A.Landsbergienės, dėl kurios verslo skaidrumo yra taip pat daug įtarimų, vyras. Man svarbus Lietuvos žmonių pasitikėjimas ir aš manau, kad jų turiu“, - ketvirtadienį Žinių radijui sakė premjeras. www.verslaspolitika.lt. tv3.lt  

Lietuva ir Norvegija kartu ieškos pažangių atliekų tvarkymo ir perdirbimo sprendimų

Rūta Serapinaitė-Audickė El. p. ruta.serapinaite-audicke@ukmin.lt Skatinant Lietuvos ir Norvegijos partnerystę žaliųjų inovacijų srityje, diegiant pažangius atliekų tvarkymo ir perdirbimo sprendimus, atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriaus profesionalai rugsėjo 26–27 d. kviečiami į verslo įmonių kontaktų mugę, kuri vyks Ūkio ministerijos organizuojamos „Inovacijų savaitės 2016“ metu. Lietuvai suteikiama galimybė pasinaudoti norvegų patirtimi renkantis verslo modelius, efektyvinant veiklą, planuojant plėtrą į naujas kryptis. „Atliekų tvarkymas vis dar lieka viena opiausių ir aktualiausių sričių Lietuvoje. Mes privalome lygiuotis į šiame sektoriuje lyderiaujančias valstybes. Taigi dalyvavimas Lietuvos ir Norvegijos atliekų tvarkymo ir perdirbimo kontaktų mugėje – galimybė mūsų šalies verslui užmegzti perspektyvius dvišalius ryšius, paskatinti bendradarbiavimą su Norvegija ir pasidalinti gerąja patirtimi, kad būtų lengviau pereinama nuo tradicinių prie inovatyvių į atliekų tvarkymą ir perdirbimą orientuotų technologijų“, – sako šalies ūkio viceministras Marius Skarupskas. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) duomenimis, atliekų tvarkymo ir perdirbimo situacija Lietuvoje, palyginti su kitomis ES narėmis, kasmet gerėja. Šiuo metu tvarkomės geriau už daugelį kaimyninių šalių – sparčiausi pokyčiai jaučiami atliekų tvarkymo srityje, viešajame sektoriuje, ypač privačių valdų priežiūros įmonėse. Pasak Arūno Makausko, UAB „Ecoservice“ direktoriaus ir vieno iš kontaktų mugės pranešėjo, Norvegijos atliekų tvarkymo sistema, palyginti su Lietuvos, yra itin gerai išvystyta. Norvegija sparčiai diegia pažangias technologijas, pritaikytas atliekų panaudojimo energijai, rūšiuojamų, maisto, statybinių atliekų surinkimui ir pakartotiniam naudojimui. Organizuojamos kontaktų mugės metu patirtimi atliekų tvarkymo ir perdirbimo sektoriuje dalinsis apie 80 abiejų šalių įmonių atstovų, kurie turės galimybę ne tik susipažinti su atliekų sektoriaus naujienomis, sėkmės istorijomis ir finansavimo modeliais, bet ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius bei pristatyti savo dvišalių projektų įgyvendinimo idėjas. Siekiant paskatinti Lietuvos ir Norvegijos partnerystę žaliųjų inovacijų srityje, š. m. birželio pradžioje įvyko informacinių ir ryšių technologijų (IRT) verslo įmonių kontaktų mugė. Š. m. lapkričio mėnesį Osle planuojama verslo kontaktų mugė biomasės energetikos tematika, o ateinančių metų vasarį Vilniuje savo patirtimi ir idėjomis dalinsis Lietuvos ir Norvegijos įmonės, kuriančios ir diegiančios energetiškai efektyvias technologijas.  

„Baltijos tyrimai“: šalies gyventojai palankiausiai įvertino Prezidentą Valdą Adamkų

Naujienų agentūros ELTA užsakymu Lietuvos-Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos Tyrimai“ rugpjūčio 20-30 dienomis atliktos apklausos duomenimis, nuosekliai nuo metų pradžios augęs valstiečių populiarumas tarp apsisprendusiųjų balsuoti Seimo rinkimuose smuko 5 proc., iki 14 proc. Tai yra pirmasis jų populiarumo susvyravimas nuo sausio, kai už juos buvo pasiryžę balsuoti 4,8 proc. rinkimuose ketinančių dalyvauti rinkėjų, jis beveik nuosekliai augo: vasarį jų populiarumas šioje grupėje siekė 7 proc., kovą – 8 proc., balandį – 12 proc., gegužę – beveik 18 proc., birželį – 17 proc., liepą – beveik 19 proc. „Baltijos tyrimų“ vadovė Rasa Ališauskienė reitingo pasmukimą aiškina ir sezoniškumu, nes vasarą, kai yra atostogų metas, politinis gyvenimas aprimsta ir politikai mažiau rodosi viešojoje erdvėje, kita vertus, šios partijos patrauklumo nebepalaiko jos naujumo įvaizdis, kurį kūrė nauji veidai partijoje. Valstiečiams svarbu išsiskirti iš to bendro priešrinkiminio triukšmo ir atkreipti į save dėmesį, o socialdemokratams, pasak „Baltijos tyrimų“ vadovės, būtų geriau, jeigu būtų labiau triukšmaujama apie kitus, tokioje situacijoje juos vėl daugiau žmonių palaikytų.R. Ališauskienė pabrėžė, kad jų reitingų kritimas sustojo. Rugpjūtį jų populiarumas tarp apsisprendusių dalyvauti rinkimuose ūgtelėjo 5 proc., iki 23,9 proc.„Jeigu kalbame apie tuos, kas ketina dalyvauti Seimo rinkimuose, tai nuo metų pradžios jie pradėjo praradinėti balsus, nors iki tol labai stabiliai laikėsi, nes sausį buvo 33 proc., vasarį – 28 proc., kovą – 26 proc. , balandį – 25 proc., gegužę – 19 proc., birželį – 22 proc., liepą – 19 proc. , po to vėl – 24 proc. „Baltijos tyrimų“ duomenimis, tarp apsisprendusių dalyvauti rinkimuose didžiausią palaikymą pastaruoju metu turi Lietuvos socialdemokratų partija – 24 proc., o dar dvi partijas palaiko daugiau nei po dešimtadalį rinkimuose ketinančių dalyvauti rinkėjų – tai Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – kiek daugiau nei 14 procentų ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 14 procentų. Po dešimtadalį rinkimuose ketinančių dalyvauti gyventojų nurodė, kad jie balsuotų už Darbo partiją – 10 procentų bei partiją Tvarka ir teisingumas – 10 procentų, kurios populiarumas per mėnesį išaugo 3 procentiniais punktais. Dar pakankamą rinkėjų palaikymą – daugiau nei 5 procentus, kad galėtų tikėtis patekti į Seimą turi LR liberalų sąjūdis – daugiau nei 7 procentai, o kiek mažesnį nei 5 procentų palaikymą kol kas turi Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga. Už kitas partijas ketino balsuoti mažesnė dalis potencialių rinkėjų: už Lietuvos centro partiją – 3 procentai, už Lietuvos laisvės sąjungą (liberalus) – 2 procentai, po vieną procentą už Lietuvos žaliųjų partiją, Lietuvos liaudies partiją bei partiją „Jaunoji Lietuva“, o už partiją „Lietuvos sąrašas“ ir partiją „Drąsos kelias“ mažiau nei 1 procentas ketinančių rinkimuose dalyvauti gyventojų. 7 procentai apklaustų gyventojų, nors ir ketina dalyvauti rinkimuose, bet dar neapsisprendė, už kurią partiją balsuoti.Tarp visų rinkėjų – ir apsisprendusių ateiti į Seimo rinkimus, ir likusiųjų, didesnį palaikymą turėjo Lietuvos socialdemokratų partija – už ją per rinkimus ketino balsuoti 18 proc. turinčių rinkimų teisę šalies gyventojų.Antroje ir trečioje vietose buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 12 proc. bei Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 11 proc. Daugiau nei 5 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų per Seimo rinkimus spalio 9 d. ketina balsuoti už Darbo partiją – 8 proc., už partiją Tvarka ir teisingumas – 8 proc. bei už Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį – 7 proc., o kiek mažesnį nei 5 proc. palaikymą turi 3 partijos – Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga – 4 proc., Lietuvos centro partija – 3 proc. bei Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) – 2 proc. Kaip parodė apklausa, vieno procento gyventojų palaikymą turi Lietuvos žaliųjų partija, partija „Jaunoji Lietuva“ bei Lietuvos liaudies partija, o mažiau nei po pusę procento šalies gyventojų ketina balsuoti už partiją „Lietuvos sąrašas“ bei partiją „Drąsos kelias“.Lyginant su liepos mėnesį vykusia apklausa, 3 procentiniais punktais padidėjo Lietuvos socialdemokratų partijos palaikymas, o 2 procentiniais punktais padaugėjo gyventojų, kurie per spalio 9 dienos rinkimus ketina balsuoti už partiją Tvarka ir teisingumas bei LR liberalų sąjūdį. Per pastarąjį mėnesį 3 procentiniais punktais sumažėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos palaikymas.Ketvirtadalis – 24 proc. – respondentų nurodė, kad jie nedalyvautų Seimo rinkimuose arba yra neapsisprendę, už ką balsuoti. Vasaros pabaigoje vykusi apklausa parodė, kad mažiau nei pusė – 46 proc. 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų – ketina dalyvauti Seimo rinkimuose, o penktadalis – 21 proc. – nurodė, kad neketina dalyvauti rinkimuose. Valstiečių reitingams smunkant, jų lyderių populiarumas išlieka. Per mėnesį nežymiai smuktelėjus LVŽS reitingams jos partijos pirmininko R. Karbauskio ir „veido“ S. Skvernelio populiarumas išlieka. Šie politikai tebėra vieni populiariausių, rodo naujausia visuomenės nuomonės apklausa. Naujienų agentūros ELTA užsakymu rugpjūčio 20-30 dienomis atliktos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ apklausos duomenimis, rugpjūtį šalies gyventojai palankiausiai įvertino Prezidentą Valdą Adamkų – jį palankiai įvertino 77 proc. apklaustųjų. Antroje pozicijoje pagal populiarumą – antrąją kadenciją šalį valdanti Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kurią palankiai įvertino 69 proc. respondentų. Šalia buvusių ir esamų šalies vadovų populiarumu nedaug atsilieka LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis – jį palankiai vertina 60 proc. gyventojų. Įdomu, kad LVŽS reitingas šiuo metu siekia 11,5 proc. ir tai yra antra populiariausia partija po socialdemokratų. Tiesa, per mėnesį „valstiečių“ populiarumas, priešingai nei R. Karbauskio, smuktelėjo 3 procentiniais punktais.59 proc. respondentų nurodė palankiai vertiną SEB banko prezidento patarėją Gitaną Nausėdą. Populiarumu gali pasigirti ir kitas LVŽS atstovas, šios partijos vedlys spalį vyksiančiuose Seimo rinkimuose – buvęs vidaus reikalų ministras S. Skvernelis, kurį palankiai vertina 54 proc. respondentų. Ekonomistę, Vilniaus miesto tarybos narę Aušrą Maldeikienę palankiai vertiną nurodė 51 proc. gyventojų. Dar pusė, arba 50 proc., apklaustųjų simpatijas atidavė Vilniaus merui, Liberalų sąjūdžio pirmininkui Remigijui Šimašiui, neseniai stojusiam prie šios partijos vedlio vairo. Dar 8 visuomenės veikėjus šalies gyventojai dažniau įvertino palankiai nei nepalankiai – tai Europos Parlamento (EP) narė socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė, užsienio reikalų ministras taip pat socialdemokratas Linas Antanas Linkevičius, Seimo narys „darbietis“, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, Kauno meras, visuomenininkų organizacijos „Vieningas Kaunas“ lyderis Visvaldas Matijošaitis, Premjeras, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, europarlamentaras Antanas Guoga, parlamentaras Naglis Puteikis ir Liberalų sąjūdžio pirmininko pirmasis pavaduotojas Seimo narys Eugenijus Gentvilas. Nepalankiausiai šalies gyventojai įvertino Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininką europarlamentarą Valdemarą Tomaševskį – šį politiką nepalankiai vertina 69 proc. gyventojų. 68 proc. teigė nepalankiai vertiną Seimo opozicijos lyderį, konservatorių Andrių Kubilių, 67 proc. – Seimo Pirmininkę „darbietę“ Loretą Graužinienę.    ...

G. Steponavičius. Švietimo sistemą ėda tuščio kalbėjimo, problemų pripažinimo ir baimės jas spręsti vėžys

Gintaras Steponavičius, www. liberalai.lt Kita vertus, valstybės švietimo politika pastaraisiais metais pagrindo optimizmui nesuteikia. Smulkmenose paskendę atsakingų valdančiųjų politikų žingsniai paženklinti netikėjimo, kad tai, kas buvo (jei buvo) daroma, būtų tęsiama. Švietimo ir mokslo ministrė kiekviena proga akcentuoja, kad po mėnesio kito bus kiti už švietimą atsakingi žmonės, taip tarsi nusimetama atsakomybė. Norėčiau trumpai aptarti, kas šiuo metu mus džiugina ir liūdina. Gerai, kad į priekį kelią skinasi liberalų inicijuotas naujas neformalaus ugdymo finansavimo modelis. Daugiau nei 73 tūkstančių vaikų gauna 15 eurų per mėnesį valstybės finansavimą prasmingoms popamokinėms veikloms. Tai yra penktadaliu daugiau nei prieš metus. Moksleiviai gali rintis iš daugiau nei 2200 naujų būrelių. Labai svarbu, kad šis modelis ne tik nesustotų ties šia riba, bet ir įtrauktų ikimokyklinio amžiaus vaikus bei būtų taikomas ir vasaros atostogų metu. Gerai, kad ir neformalaus ugdymo metu įgytų žinių pripažinimas stojant į aukštąsias mokyklas irgi pajudėjo iš mirties taško. Gerai, kad vis daugiau vaikų gali lankyti darželius. Tai atsitinka ne vien dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo, labiau dėl dar praėjusios Vyriausybės kadencijos metu išlaisvintos privačios iniciatyvos įvedus ikimokyklinio ugdymo krepšelį ir supaprastinus higienos normas. Atskirų savivaldybių sprendimai papildomai finansuoti vieno vaiko vietą nevalstybiniuose darželiuose taip pat akivaizdžiai prisideda prie ikimokyklinio ugdymo prieinamumo, ypač miestuose. Šios Vyriausybės sprendimas šiek tiek padidinti darželių auklėtojų atlyginimus šios profesijos prestižui menkai atsiliepia, nes motyvuotos auklėtojos beregint „išgraibstomos“. Gerai, kad mokytojų atlyginimams po ilgų ieškojimų rasti papildomi 8 mln. eurų, bet blogai, kad ir toliau bendrajam ugdymui skiriami pinigai bus naudojami tuštiems pastatams išlaikyti. Valstybės investicijos į infrastruktūrą yra gerai, bet akivaizdu, kad ne tai yra švietimo kokybę lemiantis veiksnys. Dėmesį reikia sutelkti į ugdymą, o ne į radiatorių kaitinimą. Dėl neracionalaus išteklių naudojimo, apie ką kalba tiek žymūs ekonomistai, tiek pati ministrė, kenčia ne tik mokytojai, bet ir vaikai, nes ugdymo kokybė ir įvairovė tokiais atvejais tampa gerokai sunkiau pasiekiama. Blogiausia, kad mūsų švietimo sistemą metai iš metų ėda tuščio kalbėjimo, problemų pripažinimo ir baimės jas spręsti vėžys. Nesunku paskaičiuoti, kad nuosekliai sprendžiant mokyklų tinklo ir mokytojų skaičiaus optimizavimo klausimą vidutinis mokytojo atlyginimas per kelis metus pasiektų 1200 eurų į rankas, nedidinant bendrai švietimui skiriamų pinigų. Liūdna, kad dėmesys mokytojui yra nupigintas iki kelių papildomų milijonų „atrastų“ eurų, faktiškai imituojant rūpestį ugdytojais. Deramas atlygis yra tik viena iš sudedamųjų dalių tam, kad kiltų mokytojo profesijos prestižas. Turime sistemingai spręsti ir jų kokybiško parengimo, ir nuoseklaus tobulėjimo, ir geros atmosferos mokykloje užtikrinimo klausimus. Geriausi sprendimai atsiranda tada, kai remiamasi geriausiomis patirtimis ir veikiančiomis praktikomis. Dėl gerų ir prasmingų idėjų lengviau sutaria politikai, kaip tai atsitiko su neformalaus ugdymo krepšelio įvedimu visoje Lietuvoje. Dėl mokytojo profesijos prestižo stiprinimo – politikai ne tik gali, bet ir privalo sutarti bei imtis veiksmų. Esu įsitikinęs, kad vaikų ugdymo nepagerinsime iš esmės vien tik tobulindami ugdymo programas. Turime susitelkti, kad vaikus ugdytų geriausi mokytojai, o mokytojo profesija dėl atveriamų tobulėjimo galimybių, gerų darbo sąlygų ir deramo atlygio taptų itin patraukli. Jei pilotų pasirengimui, kad jie tinkamai valdytų lėktuvus, skiriamas toks didelis dėmesys, kodėl turėtume aplaidžiau žiūrėti į mokytoją, atsakingą už tinkamo mūsų vaikų pakilimą į gyvenimą?

Kinijos auditoriai  vertins Lietuvos galimybes eksportuoti jautieną ir pašarus

Lietuvos ambasadorė Kinijoje  Ina Marčiulionytė informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorių Joną Milių apie šiemet numatytus šios valstybės ekspertų auditus mūsų šalyje. Tai būtų dar vienas svarbus žingsnis derybose dėl leidimų Lietuvos įmonėms eksportuoti į Kiniją jautieną ir pašarus (šienainį). Derybos dėl veterinarinių reikalavimų ir dokumentų suderinimo su atsakingomis Kinijos institucijomis buvo pradėtos 2015 m. Ekspertų vertinimui buvo pateikti reikalingi dokumentai ir užpildyti klausimynai. Susitarimai dėl eksporto leidimų grindžiami abiejų šalių pasitikėjimo principais, tad Kinijos ekspertai audito metu didžiausią dėmesį skirs ir vertins, ar Lietuvoje vykdoma valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė atitinka Kinijoje taikomus kontrolės standartus ir reikalavimus, ar maisto saugos ir kokybės kontrolės sistema Lietuvoje yra efektyvi. Be to, bus vertinamas Lietuvos įmonių, norinčių eksportuoti savo produkciją į vieną didžiausių pasaulio rinkų, pasirengimas. Pasak VMVT direktoriaus J. Miliaus, prognozuoti, kiek užtruks derybos iki galutinių sprendimų pasirašymo, sudėtinga ir priklauso nuo daugelio aplinkybių, tačiau Lietuva suinteresuota, kad derybų procesas vyktų kiek galima sklandžiau. Pastaruoju metu sėkmingai užbaigtos derybos dėl pieno produktų eksporto į Kiniją užtruko beveik 5 metus. „Teiginius, kad vartotojams tiekiami lietuviški pieno produktai netinka maistui, pavadinčiau neatitinkančiomis tikrovės spekuliacijomis. Lietuviško pieno kokybė jau daug metų stabiliai gerėja. Galime drąsiai tai teigti, remdamiesi tyrimų rezultatais ir eksporto stebėsenos duomenimis. Būtent pieno produktų eksportas yra viena iš stabiliausiai augančių maisto produktų eksporto krypčių. Tokių rezultatų nebūtų įmanoma pasiekti ir išlaikyti, jei produktų kokybė ar juo labiau sauga keltų bent menkiausių abejonių“, – pabrėžia VMVT direktoriaus pavaduotojas Deividas Kliučinskas. Beje, Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos biuro (FVO) atstovai šiais metais įvertinę, kaip Lietuvoje vykdoma valstybinė pieno sektoriaus kontrolė, pabrėžė, kad ji – unikali, nes mūsų šalyje nemažai smulkių pieno gamintojų. Pristatydami dešimt dienų trukusio audito rezultatus, FVO ekspertai uždaromojo posėdžio metu Lietuvoje vykdomą valstybinę pieno gamybos ir tiekimo į rinką kontrolę įvertino kaip gerai organizuotą ir efektyvią. Šių metų vasario mėnesį Europos Komisijos auditoriai lankėsi pieno perdirbimo įmonėje UAB „Lukšių pieninė“, įmonės AB „Pieno žvaigždės“ filiale „Kauno pienas” ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ Ukmergės pieninės filiale. Taip pat buvo vertinta pieno tyrimų laboratorijos, pieno surinkimo centro Šakiuose, kelių pieno supirkimo punktų veikla, aplankyti du pienininkystės ūkiai Kauno ir Ukmergės rajonuose. Visus šalies žalio pieno tyrimus Lietuvoje atliekančios įmonės „Pieno tyrimai“ duomenimis, ES reikalavimus atitinka 97 proc. viso superkamo žaliavinio pieno. 2015 m. šioje įmonėje ištirta beveik 3 mln. mėginių, o per 2016 m. I pusmetį – daugiau kaip 1 mln. FVO atstovai labai gerai įvertino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijose vykdomą pieno mėginių tapatumo programą, kuri per keletą metų beveik dvigubai pagerino žaliavinio pieno, pristatomo į perdirbimo įmones, kokybę. www.vmvt.lt ir verlaspolitika inf.

A. Skardžius. Prekybininkų memorandumas neturi tapti keršto akcija prieš rinkimus

Artūras Skardžius, Seimo narys Prekybos įmonių susitarimas prašyti asmens dokumentų iš visų perkančių alkoholinius gėrimus asmenų kelia vis didesnę įtampą ir diskredituoja pirkėjus.  Logiškai nepaaiškinamas prekybininkų žingsnis skatina kreiptis į konkurencijos tarnybą ir aiškintis, ar tai nėra kartelinis susitarimas. Nei dabartinė Vyriausybė, nei kitos valdžios institucijos jokiais įstatymais ar kitais teisės aktais šio prekybininkų žingsnio nereglamentavo. Todėl kreipiuosi į vartotojų teisių gynėjus, ar tokie veiksmai yra teisėti ir nepažeidžia vartotojų teisių? Kodėl dokumentų reikalavimas parduotuvėse prieštarauja sveikam protui? Socialdemokratai tvirtai pasisako už alkoholio vartojimo ir prieinamumo mažinimą. Sveikatos apsaugos ministras Juras Požela, pasirašydamas memorandumą, išreiškė palaikymą prekybininkų iniciatyvai mažinti alkoholio vartojimą, tačiau sveiko proto rėmuose – nereikalauti asmens dokumentų iš visų pirkėjų, nekeliančių abejonių dėl pilnametystės. Asmens dokumentų reikalavimas prekybos centruose dėl memorandumo netapo privalomas. Įžvelgiu prekybininkų kerštavimą Seimui ir Vyriausybei už įstatymais nustatytus alkoholio pardavimo ribojimus prie įėjimų į prekybos centrus, alkoholio pardavimą degalinėse. Valstybė turi ginti vartotojo interesus, todėl manau, yra ir kitų priemonių, kurių gali imtis ir politikai, ir kiti piliečiai. Realų alkoholinių gėrimų vartojimo mažinimą galima siekti didinant alkoholinių gėrimų kainas, draudžiant alkoholio reklamą, pardavinėjant gėrimus specializuotose parduotuvėse, trumpinant gėrimų pardavimo laiką ir kt. Prekybininkų argumentas – siekiame apsaugoti kasininkes, kad jos neparduotų alkoholio nepilnamečiams – skamba absurdiškai. Ar paklausia prekybos centrų savininkai ir vadovai, pasirašę susitarimą, ką tenka dabar patirti jų kasininkėms, kokius pasipiktinimo žodžius turi išklausyti už savininkų prisiimtą neapgalvotą žingsnį? Jeigu prekybos centrai ir toliau aklai taikys savo susitarimus prieš pirkėjus, kreipsimės į vartotojų teises užtikrinančias tarnybas.

D. Budrys :„Rail Baltica“ projektas pajudėjo – sutarta dėl konkursų skelbimo tvarkos

Smagi žinia atskriejo iš Briuselio – Baltijos šalių atstovai po metus trukusių derybų Belgijos sostinėje susitarė dėl daug ginčų kėlusio europinio geležinkelių projekto „Rail Baltica“ konkursų skelbimo tvarkos.

Projektą kuruojančios bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės „RB Rail“ stebėtojų tarybos pirmininkas Dainius Budrys „Verslui ir politikai“ pranešė, kad pasiektas principinis susitarimas, o sutartį galbūt pavyks pasirašyti rugsėjo 30 dieną.

„Turėtume pasirašyti dar šį mėnesį“, – sakė stebėtojų tarybos pirmininkas. Anot D.Budrio, pagrindiniai pirkimai, kuriuos Lietuva skelbs per bendrą įmonę, yra konkursai dėl 85 mln. eurų vertės geležinkelio ruožo Lenkijos siena – Kaunas signalizacijos įrengimo bei 14,5 mln. eurų vertės geležinkelio ruožo Kaunas – Latvijos siena projektavimo.

Lenkijoje ekonomikos forume – Lietuvos energetikos pasiekimai

Mantas Dubauskas El.p. mantas.dubauskas@enmin.lt Lenkijoje ekonomikos forume dalyvaujantis energetikos ministras Rokas Masiulis pristatė Lietuvos energetikos pasiekimus ir naujas dujų jungtis, diskutavo apie regiono energetikos ateitį. Lenkijos kurorte Krynica Zdrój vykstančiame ekonomikos forume R. Masiulis dalyvavo trijuose debatų posėdžiuose. Diskusijoje „Šiauriniai Vartai. Atsiveriančios galimybės naujoms gamtinių dujų rinkoms Europoje“ kalbėta apie integruotos dujų rinkos Vidurio ir Rytų Europoje kūrimą bei naujus dujų tiekimo šaltinius ir kryptis. R. Masiulis šioje diskusijoje pristatė Lietuvos situaciją iki suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo bei terminalo įtaką dujų rinkai. Pradėjus veikti SGD terminalui Klaipėdoje, padidėjo energetinis saugumas ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse, be to, sumažėjo dujų kaina. Energetikos ministras taip pat pabrėžė, kad šiuo metu visos planuojamos dujų jungtys – „Baltic Pipe“ (iš Lenkijos į Daniją), GIPL (iš Lenkijos į Lietuvą) ir „Baltic Connector“ (iš Suomijos į Estiją) – yra reikalingos, nes jos pavers regioną dujų centru, o atsiradę nauji tiekimo šaltiniai suteiks naudos vartotojams. Debatuose „Nauja elektros energijos rinkų architektūra“ apie ryškiausius pokyčius regiono elektros energijos rinkoje kartu su R. Masiuliu diskutavo ir Lenkijos energijos ministras Krzysztofas Tchorzewskis. Lietuvos ministras taip pat dalyvavo plenarinėje sesijoje „Naujų plėtros kelių paieška“, kurios dalyviai aptarė naujausias ekonomikos kaitos kryptis. Pastarojoje sesijoje R. Masiulis pristatė Lietuvos energetikos istoriją, kelią į energetinę nepriklausomybę bei įgyvendintų projektų naudą. Pasak energetikos ministro, visos investicijos davė teigiamą rezultatą: „Ir politiškai, ir ekonomiškai Lietuva tapo stipresne šalimi“. Energetikos ministerijos nuotrauka.

A. Zuokas: Trijų ministrų padaryta žala – didžiausia Lietuvos istorijoje

www.lls.lt Buvęs meras, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) pirmininkas Artūras Zuokas kreipiasi į Generalinę prokuratūrą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl finansų ministrų Ingridos Šimonytės, Algirdo Gedimino Šemetos ir Rimanto Šadžiaus galimo neveikimo – dėl to Vyriausybė, atstovaujama Finansų ministerijos, turės atlyginti didžiausią Lietuvoje ministrų padarytą žalą – 55,8 milijonus eurų. "55,8 milijonų eurų suma taikos sutartimi su Finansų ministerija bus atlyginta Vilniui, kurio biudžetas buvo formuojamas politiniais principais, o valdžioje buvę ministrai nesiėmė veiksmų, kad tai pakeistų. Tai didžiausia kada nors Lietuvoje padaryta žala, kurią patyrė valstybė. Šiandien turime kalbėti apie atsakomybę, nes politikai, deja, dažnai neprisiima atsakomybės nei už savo veiksmus, nei už neveikimą ir to pasekmes. Tikiuosi, kad baigėsi laikotarpis, kai savivaldybių biudžetai buvo formuojami politiniais principais. Tai didelė savivaldos pergalė, įrodymas, jog savivalda irgi turi teises ir gali laimėti prieš Vyriausybę. Tačiau tenka apgailestauti, kad tam įrodyti reikėjo ketverių metų, per kuriuos Vilnius ir vilniečiai kentėjo finansiškai, – mes tai galime skaičiuoti nepastatytais darželiais, nesutvarkytomis gatvėmis, neįrengtais skverais ar nesukurtomis darbo vietomis”, - sakė Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) pirmininkas A. Zuokas. Vilniaus miestas yra didžiausias mokesčių donoras ir jam daugelį metų buvo neteisingai perskirstomas gyventojų pajamų mokestis (GPM). Finansų ministrai tai žinojo, nes išvadas teikė ir pačių sudarytų darbo grupių, finansų ekspertai, Lietuvos savivaldybių asociacija bei Vilniaus miesto savivaldybė. Tačiau nė vienas iš ministrų nesiėmė reikiamų veiksmų, kad Vilnių finansiškai skandinanti GPM metodika būtų peržiūrėta ir neteikė siūlymų dėl GPM dalies, tenkančios Vilniui, padidinimo. Ministras R. Šadžius iki pat 2015 m. birželio 11 d. Konstitucinio teismo nutarimo, kuris pripažino, jog savivaldybių biudžeto formavimo metodika ir GPM paskirstymas prieštarauja Konstitucijai, nesiėmė veiksmų, kad būtų padidinta GPM dalis, tenkanti sostinei. Šiandien po Administracinio teismo sprendimo, kuris patvirtino taikos sutartį tarp LR Vyriausybės ir Vilniaus miesto savivaldybės, Finansų ministerija įpareigota atlyginti 55,8 mln. eurų žalą Vilniaus miesto savivaldybei. FAKTAI: 2009 metais Finansų ministerija padidino kitiems Lietuvos miestams tenkančią GMP dalį, išskyrus Vilnių. Kauno miestui vietoje 74 proc. - 94 proc., Klaipėdos miestui vietoje 64 proc. - 86 proc., Panevėžio miestui vietoje 84 proc. - 100 proc., Šiaulių miestui vietoje 96 proc. - 100 proc. Vilniui buvo palikta dar 2002 metais nustatyta GPM dalis – tik 40 proc. 2008 – 2012 metų laikotarpį dėl ydingos Vyriausybės finansų politikos, Vilniaus biudžeto deficitas kasmet sudarė apie 160 mln. litų (46 mln. eurų). Audito ir mokesčių konsultacijų bendrovių tinklo „PricewaterhouseCoopers“ auditoriai, atlikę Vilniaus miesto finansinių įsiskolinimų susidarymo priežasčių analizę, tuomet pateikė išvadą, kad „Vyriausybė netinkamai planavo Gyventojų pajamų mokesčio pajamas Savivaldybės biudžete ir dėl to miestas negavo 227 mln. litų. Ydingas planavimas buvo vienas iš svarbiausių veiksmų, nulėmusių ženklų skolų didėjimą 2007–2010 m.“ 2010 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO – OECD) parengtoje ataskaitoje „Biudžeto planavimas Lietuvoje“ teigiama, kad ekonominio sunkmečio metais Vyriausybė didelę dalį finansinės naštos permetė ant savivaldybių pečių. 2010 m., kai Vilniui trumpai vadovavo konservatorių meras Raimundas Alekna, Finansų ministrė Ingrida Šimonytė Seime teigė, kad “„Taip, suprantame, kad Vilniaus finansinė situacija yra tokia, kad reikalauja skubių sprendimų, todėl siūlome Vilniaus miestui specifinį skolinimosi limitą, kad būtų galima priimti greito laikotarpio sprendimus. O toliau, manau, kad 2012 m., kai baigsis savivaldybių biudžetų pereinamosios nuostatos, kurios yra nustatytos 2010 ir 2011 metams, tada reikia susėsti su Asociacija ir rasti bendrą sprendimą.“ Visgi, nepaisant šių pažadų, Vilniui tenkanti GPM dalis nebuvo padidinta, o skolinimosi limitas sumažintas nuo 40 proc. iki 35 proc. GPM dalį, tenkančią savivaldybių biudžetams nuo įplaukų į nacionalinį biudžetą, kasmet tvirtinti Seimui teikia Vyriausybė, apsvarsčiusi su Lietuvos savivaldybių asociacija. GPM dalis sudaro didžiausią miesto surenkamų pajamų dalį. 2012 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaujama mero A. Zuoko, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir parengė kreipimąsi į KT, kurį parėmė Seimo narių grupė, prašydama iškelti bylą dėl Vilniui Vyriausybės veiksmais daromos finansinės žalos. Konstitucinis Teismas dar prieš metus patvirtino, jog Vyriausybė, norėdama subalansuoti nacionalinį biudžetą, finansinę naštą permetė ant vilniečių pečių, miestui skirdama vos 40 proc. GPM. Pripažinus, kad tai – neteisinga, Vyriausybė peržiūrėjo savivaldybių biudžeto formavimo metodiką, padidindama Vilniui ir kitoms šalies savivaldybėms tenkančią GPM dalį.

Top